Trinn 10: Bolig med mulighet for døgntjenester

Ordinære boliger med personalbase

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - trinn 10: Bolig med mulighet for døgntjenester

Ordinære boliger med personalbase

Formål

 • Samlokaliserte boliger for brukere som har behov for heldøgns omsorg.
 • Støtter opp under den enkeltes evne til mestring og selvhjulpenhet
 • Bidra til god helse og livskvalitet for at den enkelte kan mestre livet i eget hjem
 • Gi ambulante tjenester der bruker bor
 • Kunne gi spesialkompetanse ut fra funksjonsnivå og behov
 • Bo i egen tilrettelagt bolig lengst mulig

Bolig med mulighet for døgntjenester: Ordinære boliger med personalbase

Omsorgsboliger for voksne/eldre

 • Raufosstun omsorgsboliger
 • Korterudvegen omsorgsboliger
 • Sundskogvegen omsorgsboliger

Omsorgsboliger for voksne/eldre med demensdiagnose

 • Gimletun omsorgsboliger
 • Gimlevegen omsorgsboliger

Omsorgsboliger for unge, voksne/eldre med psykisk lidelse

 • Eventyrvegen omsorgsboliger

Omsorgsboliger for barn og unge og voksne/eldre med funksjonsnedsettelse

 • Elvesvingen omsorgsboliger
 • Ytterskogveien omsorgsboliger
 • Tyttebærstien omsorgsboliger

For mer informasjon  Til trinn 11


Publisert: 26.09.2022 12:34
Sist endret: 10.11.2022 12:51