Trinn 11: Institusjon

Langtidsplasser

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - trinn 11: Institusjon​

Langtidsplasser 

Formål

  • Heldøgns omsorg for pasienter med behov for omfattende helse - og omsorgstjenester​
  • Ivaretas behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling​
  • Ivareta innbyggere som ikke er i stand til å bo i eget hjem til tross for hjelpetiltak​

Institusjon​: Langtidsplasser ​

  • Gimle sykehjem langtidsplasser/avlastingsplasser/skjermede plasser​
  • Nytt sykehjem under planlegging (2025)​

For mer informasjon  Til trinn 12


Publisert: 26.09.2022 12:35
Sist endret: 10.11.2022 12:59