Trinn 12: Spesialbolig og –institusjon

Forsterkede plasser og barnebolig

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - trinn 12: Spesialbolig og -institusjon.

Forsterkede plasser og barnebolig

Formål

  • Tjenester til brukere som trenger stor grad av spesialiserte tilbud og spisset fagkompetanse
  • Ivareta brukere med sammensatte lidelser og omfattende behov for tjenester
  • Rett tjeneste uavhengig av privat eller kommunalt tilbud.

Spesialbolig og institusjon: Forsterkede plasser og barnebolig

  • Barneboliger
  • Forsterkede boliger med forhøyet bemanning
  • Kjøp av institusjonsplasser eksterne aktører

For mer informasjon  Tilbake til trinn 1-12 


Publisert: 26.09.2022 12:36
Sist endret: 10.11.2022 13:02