Trinn 2: Helsefremmende og forebyggende aktivitet

Selvstendighet og deltakelse

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - trinn 2: Helsefremmende og forebyggende aktivitet

Formål

 • Trygghet, Inkludering, Respekt og Mestring på alle arenaer i kommunen.​
 • Bygge nettverk gjennom samarbeid/samskaping 
  Helhetlig innsatstrapp: Helsefremmende og forebyggende aktivitetmed frivilligheten og innbyggerne. ​
 • Fremme tidlig innsats og eierskap til egen helse.​
 • Lett tilgjengelige helsefremmende tjenester og tilbud.​
 • Forebygge og fremme at innbyggerne ikke har behov for tjenester høyere opp i trappa.​

Helse skapes fortrinnsvis utenfor helsevesenet!

Planlegge egen livssituasjon

Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med mye av det du trives med i dag. Du må bare planlegge litt.

 • Se mer på nettsiden Planlegge litt (ekstern side - planleggelitt.no)      

Helsefremmende og forebyggende aktivitet: Selvstendighet og deltakelse 

Barn og unge (0-25)

Felles tjenester for barn og voksne

 • Kommuneoverlege (systemisk arbeid) ​
 • Kommunepsykologen (systemisk arbeid)​
 • Frisklivssentralen (systematisk arbeid)​
 • Selvhjelp og mestringskurs: "Bra mat" kurs; Søvnkurs; osv.​
 • Svangerskapskurs ​
 • Vannaerobics for gravide​
 • Foreldretreff​

Voksne

 • Åpne aktiviteter på Frisklivssentralen - Aktivitetsprogram
 • Likemannsarbeid -under utvikling​
 • "Slipp kulturen inn"​
 • Brannforebyggende arbeid​                                                                                                                                                               



 Til trinn 3  


Publisert: 26.09.2022 12:28
Sist endret: 13.06.2024 12:50