Trinn 3: Forebyggende lavterskeltilbud

Mestring i hverdagen

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - trinn 3: Forebyggende lavterskeltilbud

Helhetlig innsatstrapp: Forebyggende lavterskeltilbud. Illustrasjon: Jørn MelnesMestring i hverdagen
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2019

Formål

 • Bedre tverrfaglig innsats og samordning av tjenester, mellom ulike instanser og forvaltningsnivåer​
 • Tilbud til innbyggere som kan bidra til økt kunnskap om hva som gir god helse ​
 • Møteplasser for å fremme livskvalitet​
 • Støtte og veiledning til pårørende​
 • Lett tilgjengelig bistand for individ og gruppe​
 • Bidra til at innbyggere tilrettelegger eget hjem og skaffer seg egne hjelpemidler.​

Bidra til at innbyggere så tidlig som mulig på egen hånd mestrer livet og daglige aktiviteter, herunder forebygge funksjonsfall​

Forebyggende lavterskeltilbud​: Mestring i hverdagen

Helsestasjonstjenestene

 • Vaksinasjon​
 • Hjemmebesøk​
 • Jordmortjenesten
 • Åpen helsestasjon ​
 • Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom
 • Ulike mestringskurs: Circle of Security (COS kurs), ICDP- foreldreveiledning​
 • Familieveiledning​

Livsfasemestring

 • Pårørendeskole, - demens​
 • Pårørende støtte
 • Hverdagsmestring
 • Mestringskurs «Hverdagsglede»
 • Demenskoordinator
 • Kreftkoordinator/Ressurssykepleier

Legetjenestense egen nettside

 • Fastleger og kommunale legetjenester​
 • Kommuneoverlege ​
 • Legevaktstjeneste​

NAV - se egen nettside

 • Boligrådgiver​
 • Boligtilpasning, økonomisk rådgivning​

Kommunepsykolog 

 • Helsehjelp ​

Barnevern

 • Lavterskel rådgivning og veiledning, mestringskurs​

Fysio- og ergoterapitjeneste - se egen nettside

 • Frisklivsveileder​
 • Frisklivssentralen (helsehjelp)​
 • Friskliv senior
 • Gruppetilbud: barn/voksne​
 • Fysioterapiinstitutter – individ og gruppebasert oppfølging​
 • Drop- in hjelpemiddellager

Helhetlig innsatstrapp: Forebyggende lavterskeltilbud. Illustrasjon: Jørn MelnesSammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

 Til trinn 4   


Publisert: 26.09.2022 12:29
Sist endret: 13.06.2024 12:51