Trinn 4: Arbeids- og aktivitetstilbud

Meningsfull hverdag

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - trinn 4: Arbeids- og aktivitetstilbud

Meningsfull hverdag

Helhetlig innsatstrapp: Arbeids- og aktivitetstilbud

Formål

 • Øke livskvalitet, forbygge ensomhet​
 • Bidrar til å opprettholde og gjenvinne mestring og selvstendighet​
 • Avlastning for pårørende​
 • Arbeidstilbud som mobiliserer den enkeltes ressurser og muligheter​
 • Fremme sosial deltagelse, tilhørighet og nettverksbygging for en meningsfylt fritid​

Meningsfull hverdag ​

Arbeidstilbud

 • ATS (Arbeidsforberedende tiltak) VTA (varig
  tilrettelagt arbeid), Isiflo AS (bedrift i Raufoss Industripark)​

Aktivitetstilbud 

 • Dagsenter psykisk helse og rusavhengighet (Møteplassen og Huset, Raufoss)​
 • Dagtilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser (Lundersveg, Raufoss)​
 • Dag- og aktivitetstilbud for mennesker med demens (Gimle, Bøverbru)​

Aktiviteter i samarbeid med andre

 • Kommunale, interkommunale eller andre organisasjoner som gir vedtaksfrie tilbud til spesifikke målgrupper.​

Støttekontakt, Vestre Toten kommunese egen nettside

 • Kan benyttes som fritidskontakt og treningskontakt​
 • Individuelt og gruppetilbud Til trinn 5  


Publisert: 26.09.2022 12:30
Sist endret: 02.12.2022 14:00