Trinn 5: Mestringstiltak i hjemmet

Praktisk bistand, avlastning og rehabilitering

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - trinn 5: Mestringstiltak i hjemmet

Praktisk bistand, avlastning og rehabilitering

Formål

 • Råd, veiledning og opplæring. ​
 • Tjenesten skal gi støtte til å ha et aktivt liv for at den enkelte skal klare seg best mulig hjemme.​
 • Fokus på aktivitet, deltagelse og inkludering​
 • Muligheter for å kunne mestre meningsfull aktivitet er helsefremmende og ressursutløsende.​
 • Pårørende, foreldre og foresatte som får støtte og bistand, mestrer omsorgsoppgaver lengre og bedre​
 • Størst mulig opplevelse av trygghet og forutsigbarhet​
 • Velferdsteknologi for å gjøre det enklere å bo i eget hjem​

Mestringstiltak i hjemmet​: Praktisk bistand, avlastning og rehabilitering​

 • Velferdsteknologi med vedtak​
 • Trygghetsalarm, elektronisk medisineringsstøtte, digitalt tilsyn, lokaliseringsteknologi​

Habilitering og rehabilitering

 • Fysio- ergoterapi: Habilitering og rehabilitering​
 • Hjelpemidler fra NAV og lokalt hjelpemiddellager​
 • Ansvarsgrupper, koordinator, Individuell plan​
 • Tverrfaglige tjenester – hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering

Praktisk bistand

 • Daglige gjøremål​
 • Opplæring daglige gjøremål​
 • Hjemmeveiledning for familier med barn med særskilte behov.​
 • Matombringing
 • Personlig assistanse PA​
  Brukerstyrt personlig assistanse BPA​

Avlastning

 • Times- og døgnbasert avlastning (Pårørendestøtte)​
 • Avlastning i private hjem​
 • Omsorgsstønad​

For mer informasjon 



 Til trinn 6  


Publisert: 26.09.2022 12:31
Sist endret: 10.11.2022 12:32