Trinn 6: Helsehjelp og miljøarbeid til hjemmeboende

Tidsbestemt og målrettet

Innhold

Helhetlig innstastrapp - trinn 6: Helsehjelp og miljøtiltak til hjemmeboende​

Tidsbestemt og målrettet 

Formål

 • Støtte opp under den enkeltes evne til mestring og selvhjulpenhet​
 • Bidra til god helse og livskvalitet for at den enkelte kan mestre livet i eget hjem​
 • Sikre oppfølging av innbyggere med stadig mer komplekse og sammensatte behov​

Helsehjelp og miljøarbeid til hjemmeboende: Tidsbestemt og målrettet 

 • Hjemmesykepleie​
 • Tilrettelagte tjenester- hjemmeveiledning til foreldre​
 • Ambulerende miljøarbeidertjeneste for personer med utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemming – under utvikling​
 • Bolig- og mestringsteam psykisk helse og rus  
 • Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rustjeneste- under utvikling
 • Ruskonsulent/Ruskoordinator​
 • FACT (Fleksibelt ambulerende oppfølgingsteam med spesialister/interkommunalt)​
 • Velferdsteknologi og hjelpemidler​
 • Boveiledning og bo-oppfølging ​
 • Demensrådgiver og demensteam 
 • Ressurssykepleier
 • Fysioterapi for hjemmeboende utført i fysikalsk institutt​ Avtalefysioterapeuter

For mer informasjon  Til trinn 7  


Publisert: 26.09.2022 12:32
Sist endret: 10.11.2022 12:35