Trinn 7: Kommunalt disponerte boliger

Boliger med kommunal tilvisning/tildelingsrett

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - trinn 7: Kommunalt disponerte boliger ​

Boliger med kommunal tilvisning/tildelingsrett

Formål

Alle innbyggere skal ha et sted å bo​

 • Sikre tilstrekkelig bostandard​
 • Bo i bolig med livsløpsstandard ​
 • Bo lengst mulig i eget hjem​
 • Bo i en trygg bolig og klare seg mest mulig selv med minst mulig inngripen​

Kommunalt disponerte boliger​: Boliger med kommunal tilvisning/tildelingsrett ​

NAV Boligtjenester NAV og sosiale tjenester - tjenester og veiledning

 • Tildeling av kommunal bolig og boligsosial rådgivning og veiledning 
 • Boligtildelingsgruppe (Nav, boligstiftelsen og helse- omsorg)​
 • Fra leie til eie
 • Startlån ​
 • ​Trygdeleiligheter
 • Klausulerte boliger ​
 • Kommunalt disponerte boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet​
 • Gjennomgangsboliger​ Til trinn 8 


Publisert: 26.09.2022 12:32
Sist endret: 10.11.2022 12:38