Trinn 8: Samlokaliserte boliger med fellesfunksjoner

Samlokaliserte boliger, boligsenter/kollektiv (Merk: Hele trinnet under utvikling)

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - trinn 8: Samlokaliserte boliger med fellesfunksjoner​

Samlokaliserte boliger, boligsenter/kollektiv (Hele trinnet under utvikling)

Formål:

 • At alle innbyggere skal ha mulighet til å planlegge for et livsløp og/eller egen alderdom​
 • Trygt og godt bomiljø der beboere er aktive og medvirkende parter​
 • Bomiljø med sosiale- og kulturelle funksjoner og med tilknytning til ulike servicetilbud​
  • "Aldersvennlig stedsutvikling" ​
  • Connected living​
 • Boenheter tilrettelagt for velferdsteknologiske løsninger​

Samlokaliserte boliger med fellesfunksjoner​: Samlokaliserte boliger, boligsenter/kollektiv​

 • Nye boformer og samlokaliserte boliger (eie eller leie? Beregne økonomi for beboerne) ​
 • Bomiljø med sosiale- og kulturelle funksjoner​
  • Veileder fra Norske Arkitekters Landsforbund, NAL «Aldersvennlig stedsutvikling» ​
 • Connected Living ​
 • Boliger for studenter (eller andre), med tjenesteleveranse/subsidiering?​
 • Nye boformer (under utvikling)​
 • Samlokaliserte boliger, bokollektiv og plussboliger (under utvikling), planlegge egen alderdom, bruke egne ressurser​
 • Offentlig privat samarbeid. Private utleieleiligheter med rett til kommunal tilvisning eller tildeling (under utvikling)​ Til trinn 9 


Publisert: 26.09.2022 12:33
Sist endret: 10.11.2022 12:41