Trinn 9: Tidsbegrenset opphold i institusjon

Rehabilitering, avlastning i institusjon, KAD

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - trinn 9: Tidsbegrenset opphold i institusjon

Rehabilitering, avlastning i institusjon, KAD

Formål:

 • Rehabilitering med mål om økt funksjons- og mestringsevne og selvstendighet sammen med pasient og pårørende.
 • Tverrfaglig kartlegging og utredning av brukers funksjonsnivå og behov for rehabilitering og habilitering.
 • Funksjonsvurdering og utskriving til hjemmet.
 • Kommunale akutt døgnplasser er et alternativ til sykehusinnleggelse.
 • Ta pasienter rett til hjemkommune ved utskrivelse fra sykehus.
 • Avlastning for pårørende, både barn og voksne.
 • Forebygging og behandling skjer i pasients nærmiljø og skal møte pasientens behov.

Spesifikk fagkompetanse der pasienten er.

Tidsbegrenset opphold i institusjon

Raufosstun Helsehus

 • Rehabiliteringsopphold (REH). Pasienter fra spesialisthelsetjenesten eller eget hjem som trenger rehabilitering og behandling i institusjon​
 • Tverrfaglig behandling, observasjonsopphold og utredningsplasser (KUB)​
 • Dialyse​
 • Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)​
 • Lindrende behandling​

Utredning/avlastning

 • Utredningsplasser Gimlevegen og Gimetun omsorgsboliger
 • Avlastningsplass for voksne/eldre Korterudvegen omsorgsboliger
 • Avlastningssenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser Lundersveg dag og avlastningssenter
 • Avlastningplasser på institusjon for voksne/eldre Gimle sykehjem
 • Treningsbolig Eventyrvegen omsorgsbolig

For mer informasjon  Til trinn 10 


Publisert: 26.09.2022 12:34
Sist endret: 10.11.2022 12:45