Barneverntjenesten i Vestre Toten kommune

Innhold

Kontaktinformasjon/ledelse

Dersom du er i behov for å komme i kontakt med barneverntjenesten er du velkommen til å ringe på telefon 476 71 211 fra 09.00-11.00 og 13.00-15.00 alle hverdager. Åpningstid er 09.00-15.00.

 • Besøksadresse: Sagvollvegen 1, 2833 Raufoss
 • Organisasjonsnummer for barneverntjenesten: 983 655 408

Ved behov for å snakke med din kontaktperson utover avtalte møtetidspunkter, er du velkommen til å ringe din kontaktperson direkte, fra kl. 12.00-13.30 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Dersom din kontaktperson ikke er tilgjengelig for å svare på din henvendelse, vil du bli kontaktet så raskt som mulig.

Organisering og kontakt

Målgruppe

Alle barn som oppholder seg i Norge, og som er under 18 år. I noen tilfeller kan også de som har fylt 18 år få hjelp fra barnevernet frem til de er 25 år, dersom de samtykker til hjelpen.

Oppgaver

Barneverntjenesten har som oppgave å følge nøye med i de forhold som barn og unge lever under, og har ansvar for tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Personalet er delt i tre team som arbeider med undersøkelser, tiltak og fosterhjem/institusjoner.

Verdihus

 Verdihus - barnevernstjenesten i Vestre Toten kommune
Verdihus - Barnevernstjenesten, Vestre Toten kommune. 
Trykk på bildet for større versjon.

Barnevernvakt

Hovedoppgaven til barnevernvakten er å bistå familier i krise, og/eller familier som er i behov for rask hjelp av ulike årsaker. Gjøvik interkommunale barnevernvakt ivaretar Vestre Totens barnevernvakt utover ordinær kontortid.


Ta kontakt dersom du selv er utsatt for, eller kjenner til at andre barne og unge utsettes for:

 • Vold eller vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Høyt konfliktnivå mellom foreldre
 • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsekteskap

Barnevernvakten gir tjenester som:

 • Akutt hjelp til barn og unge i kriser
 • Råd og veiledning
 • Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Vedrørende tilsyn i fosterhjem

I henhold til kommuneloven § 20-2 har Vestre Toten kommune inngått samarbeid, samt delegert ansvar for fosterhjemstilsyn til kommunedirektøren i Gjøvik kommune.

For de kommuner som trenger å opprette dialog omkring fosterhjemstilsyn for barn bosatt i Vestre Toten kommune, anmoder vi derfor om å ta direkte kontakt med Gjøvik og Land barneverntjeneste på telefon 61 18 95 60 for videre assistanse. 

Bekymringsmeldinger

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet og er gratis

Tjenestebeskrivelser

Under tjenester A - Å finner man barnevernets tjenestebeskrivelse med informasjon, lover og retningslinjer.


Publisert: 17.08.2016 13:10
Sist endret: 10.11.2021 12:56