Ergoterapi

Innhold

Beskrivelse

Aktivitet og deltakelse for alle. Tilrettelegging av sosiale aktiviteter. Deltakelse i tverrfaglig arbeid/ansvarsgrupper.

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut. Ergoterapeuten kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner, formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler. Tjenesten tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig. Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet.

Kontakt

Kontaktperson:
Silje Haugerud, avdelingsleder

Søknadsprosessen

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Henvendelse gjøres til fysio- og ergoterapitjenesten. Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Søknadsskjema

 • Utskriftsbasert skjema finner man på samme lenke.

  Søknadsskjema kan sendes til: 
  Fysio- og ergoterapitjenesten
  Raufosstun Helsehus
  Severin Olsensveg 15
  2830 Raufoss
For spørsmål, ta kontakt på telefon 61 13 05 10

Gjeldende lov og regelverk

Ergoterapi er ikke en lovpålagt tjeneste, men utfyller fysioterapi og andre tjenester som har et rehabiliteringsformål. Her finner man informasjon for gjeldende lover og regelverk.

Lenker til gjeldende lover (Lovdata.no)
Lenker til gjeldende forskrifter (Lovdata.no)

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.


Publisert: 06.09.2017 11:39
Sist endret: 02.10.2023 14:07