Frisklivssentralen

Innhold

Om Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune ble etablert i 2005. Frisklivssentralen er kommunens kompetansesenter innen levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn og  tobakk. Nøkkelen til alt frisklivsarbeid er kopling av ressurser og samhandling. Da får man til mer!

Frisklivssentralen i Vestre Toten hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral.

Oppfølgingsperioden kan inkludere individuelle samtaler, tester, deltakelse i treningsgrupper, kostholdsveiledning i gruppe, hjelp til røykeslutt, temasamlinger og videre oppfølging av egenaktivitet. 

Aktivitetsprogram

Frisklivsresept

Temapunkt

Kontaktinformasjon

  • Telefon: 913 81 301
  • Epostfrisklivssentralen@vestre-toten.kommune.no
    Friskliv ung v/ Heidi Merete Pedersen: Telefon 476 26 392
    Friskliv senior v/ Øystein Wilsgård Benjaminsen: Telefon 908 14 762
  • Besøksadresse: Raufosshallen, Prøvenvegen 65, 2830 Raufoss
  • Postadresse: Fysio- og ergoterapitjenesten, Severin Olsensvei 15, 2830 Raufoss

Frisklivssentralen i Vestre Toten. Foto: Vestre Toten kommune

Frisklivssentralen i Vestre Toten. Fra venstre:

Åsne Løkken, frisklivsveileder, spesialfysioterapeut og instruktør
Heidi Merete Pedersen, frisklivsveileder, spesialfysioterapeut og instruktør, og ansvarlig for Friskliv ung


Publisert: 15.08.2016 13:09
Sist endret: 06.05.2024 08:29
Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune

Besøksadresse:

Prøvenvegen 65
2830 Raufoss

Postadresse:

Severin Olsensvei 15
2830 Raufoss

Telefon: 913 81 301

Kontaktperson: Åsne Løkken

Telefon: 913 81 301