Friskliv og mestring

Innhold

Friskliv og mestring

En frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging til å endre levevaner. Hovedfokus er innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen skal i tillegg ha kjennskap til, og stimulere og tilrettelegge for, ulike tilbud for fysisk aktivitet i nærmiljøene. Andre fokusområder er psykisk helse, søvn og risikofylt alkoholbruk.

Formål og målgruppe
Frisklivstilbudet har til hensikt å fremme helse, mestre og forebygge sykdom. Målgruppen er de som trenger hjelp og støtte til endringer i levevaneområdene. Tilbudet er derfor spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt. Dette kan også inngå som en del av og parallelt med behandlingen hos lege, fysioterapeut eller annen helseinstans.

Frisklivskortet

Informasjon for Frisklivskortet finner man ved å følge denne lenken (PDF-fil)


Publisert: 19.08.2016 12:12
Sist endret: 11.11.2021 12:53