Fysio- og ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune

Innhold

Om fysio- og ergoterapitjenesten

Tjenesten skal: ” Bidra til å styrke enkeltmenneskers evne til å mestre eget liv”.

Fysio- og ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune. Logo: Jørn Melnes

Fysio-ergoterapitjenesten skal dekke behovet for fysio- og ergoterapi i alle aldersgrupper, og vi samarbeider ofte tverrfaglig med flere andre aktører for at kommunens innbyggere skal kunne oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.

Fysio- og ergoterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Tjenesten har også ansvar for kommunens lager av tekniske hjelpemidler samt nødvendig vedlikehold og utkjøring og innhenting av hjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen (avtalefysioterapeut). Du kan få behandling enkeltvis eller som deltaker i gruppe

Fysioterapi i hjemmet
Dersom du har behov for trening eller behandling av fysioterapeut og du har vansker med å komme deg til et fysikalsk institutt, kan du få fysioterapioppfølging i hjemmet. 

De kommunale fysioterapeutene følger de samme satsene som avtalefysioterapeutene, og i gjennomsnitt betaler du fra 170 – 230,- per oppfølging fram til du når beløpsgrense for frikort (egenandeler hos fysioterapeut - helsenorge.no). Egenandelene faktureres deg fra Vestre Toten kommune månedlig.

Du trenger ikke å betale egenandel for vurderingsbesøk i forkant av eventuell oppstart av fysioterapioppfølging i hjemmet. Personer under 16 år betaler ikke egenandel for fysioterapioppfølging. 

Hva er ergoterapi?

Har du utfordringer med å utføre dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut. Ergoterapeuten kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner, formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler.

Tjenesten tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen. Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gjør hverdagslivet mulig, slik at du kan leve et så aktivt liv som mulig.

Slik er vi organisert

Fysio-og ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune

Voksenteam (over 18 år)
Barne- og ungdomsteam (under 18 år)
Behandlingsgrupper
Avtalefysioterapeuter
Tilrettelegging og hjelpemidler
Frisklivssentralen

Prioriteringsnøkkel

Åpningstider og kontakt

Åpningstider:
Hverdager fra 08.00 til 15.30.

Kontaktinformasjon:

  • Hovedtelefon: 476 28 523 (Telefonen er betjent 11.00 - 13.00 mandag, onsdag og fredag)
  • Fysio- og ergoterapitjenesten
    Postadresse: Postboks 84, 2831 Raufoss.
    Besøksadresse: Raufosstun Helsehus, Severin Olsens vei 15, 2830 Raufoss.
  • Drop-in Hjelpemiddellager torsdager klokken 14.00- 15.00
    Ved kortvarig behov for hjelpemidler kan du komme å hente i dette tidsrommet. Det vil være en person fra fysio- og ergoterapitjenesten tilstede i denne tiden. Se mer her: Tilrettelegging og hjelpemidler
Silje Haugerud, avdelingsleder

Andre kontaktopplysninger finner man i ansattoversikten ved å følge denne lenken.
(Velg vis avdeling: Fysio-og ergoterapitjenesten)

Fysio- og ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune. Logo: Jørn Melnes


Publisert: 30.12.2019 12:09
Sist endret: 13.06.2024 09:12