Fysio- og ergoterapitjenesten: Avtalefysioterapeuter

Innhold

Avtalefysioterapeuter med driftsavtale

Kommunen har driftsavtale med avtalefysioterapeuter ved fire forskjellige institutt. Du tar selv direkte kontakt med de fysikalske instituttene.

For at du skal få dekket deler av utgiftene til behandlingen må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort 2. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade må ikke betale for behandling hos fysioterapeut. Hvis du går til en fysioterapeut uten driftstilskudd, må du betale alle utgiftene selv.

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi fra legen.

Pris for tjenesten

Mer informasjon om egenandel fysioterapi finner du her:

Kontaktinformasjon

Her finner du en oversikt over avtalefysioterapeuter med driftsavtale i kommunen.

Raufoss Fysioterapi

Storgata 63A, 2830 Raufoss.
Telefon: 922 79 903

 • Solveig Schjerpen Hansen
 • Aleksander O.G. Dalane (videreutdannet innen psykomotorisk fysioterapi)
 • Åsmund L. Råbøl
 • Mina Lundborg
 • Mathilde Bakke (vikar) 
Toten Fysioterapi

Storgata 25 C, 2830 Raufoss
Telefon: 61 10 05 55

 • Bjørn Førde
 • Jos van Gilst
Reinsvoll Fysioterapi

Fredlygata 8, 2840 Reinsvoll
Telefon: 947 98 220

 • Kim Tolfsen
 • Yngve Myhre
 • Alexander Norsted
Sandnes Fysikalske

Besøksadresse: Østvollvegen 1, 2830 Raufoss.
Postadresse: Postboks 133, 2830 Raufoss.
Telefon: 61 19 22 08

 • Miriam Sandnes
 • Sveinung Sandnes

Publisert: 30.12.2019 13:08
Sist endret: 21.06.2024 15:32