Fysio- og ergoterapitjenesten: Barneteam

Innhold

Barneteam (under 18 år)

Fysio- og ergoterapitjenesten følger opp barn og unge med ulike utfordringer innen bevegelse og aktivitet. Vi har et mål om at barn og unge skal oppleve mestring og delta i dagliglivets aktiviteter. Vi har også fokus på helsefremming og forebygging. Vi kartlegger barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Deretter legger vi til rette for behandling eller andre tiltak individuelt, gjennom hjelpemiddelformidling eller i grupper. Barna følges opp der de er i hverdagen; i hjemmet, på institusjon, i barnehage, på skole og SFO. Dette krever et tett samarbeid med foreldrene, mellom terapeutene og andre aktører, som for eksempel helsesykepleiere, barnehageansatte og lærere, ppt, privatpraktiserende fysioterapeuter, fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Det kan være aktuelt med fysioterapi/ ergoterapi til barn og unge ved:

 • Usikkerhet rundt barnets utvikling
 • Kjente risikofaktorer
 • Diagnoser som tilsier behov
 • Sen eller avvikende bevegelsesutvikling
 • Nedsatt syns-, hørsels- og berøringssans, eller samspillsvansker, trivselsproblemer, påfallende urolig eller ha problemer med å spise og sove
 • Smerter

Helsestasjonstjenesten 0-5 år

Fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr oppfølging til babyer og barn tilknyttet helsestasjonstjenesten. Fysioterapeut er ukentlig til stede på helsestasjonen og det er lav terskel for å ta kontakt. Fysio- og ergoterapeuten kan tilby oppfølging på helsestasjonen, i hjemmet eller i barnehagen. Dersom barnet har oppfølging ved overganger fra hjem til barnehage og barnehage til skole, kan vi være en nyttig samarbeidspartner for videre oppfølging og tilrettelegging.

Skolehelsetjenesten 6-18 år

Fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr oppfølging til barn og unge som er tilknyttet skolehelsetjenesten. Fysio- og ergoterapeuten har ikke faste dager på skolene, men alle skolene har likt tilbud om fysioterapi og/eller ergoterapi til elever med behov.

Forebyggende tilbud til barn og unge

Fysio-/ergoterapeuten jobber forebyggende både på helsestasjonen, i barnehagen, på skolen og på andre arenaer hvor barn og unge ferdes. Fysio-/ergoterapeuten deltar aktivt i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet og trafikksikkerhetsarbeidet.

Fysio-/ergoterapeuten gir informasjon og veiledning både på individnivå og i grupper.

Du kan for eksempel møte fysio-/ergoterapeuten på foreldremøter i barnehagen eller på skolen, på «åpen helsestasjon», «nyfødtgruppe» og på «4 måneders gruppe».

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Henvendelsesskjema

Kontaktinformasjon

Hovedtelefon: 47 62 85 23

 • Fysio- og ergoterapitjenesten
  Postadresse: Postboks 84, 2831 Raufoss.
  Besøksadresse: Raufosstun Helsehus, Severin Olsens vei 15, 2830 Raufoss.

Forebyggende tjeneste: Telefon 90 69 85 18

Andre kontaktopplysninger finner man i ansattoversikten ved å følge denne lenken.


Publisert: 30.12.2019 12:38
Sist endret: 06.02.2020 14:55