Fysio- og ergoterapitjenesten: Frisklivssentralen

Innhold

Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Det blir gitt et oppfølgingstilbud i gruppe over seks måneder. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral.

Oppfølgingsperioden inkluderer individuelle samtaler, tester, deltakelse i treningsgrupper, kostholdsveiledning i gruppe, hjelp til røykeslutt, temasamlinger og videre oppfølging av egenaktivitet. 

Du kan bli henvist til frisklivssentralen med en frisklivsresept. En frisklivsresept kan du få i samråd med lege, NAV-veileder eller annet helsepersonell du blir fulgt opp av. Du kan også ta kontakt med frisklivssentralen på egenhånd uten frisklivsresept. Det anbefales derimot henvisning fra helsepersonell med frisklivsresept av helsemessige årsaker.

Personer henvist med frisklivsresept blir prioritert først i oppfølgingsopplegget.

Pris for tjenesten

Oppfølgingen på Frisklivssentralen er gratis, med unntak av vannaerobics for gravide. Ved deltakelse hos andre aktivitetstilbydere i siste del av oppfølgingstiden gjelder andre priser. Dette kan frisklivssentralen informere om.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Åsne Løkken, frisklivsveileder og spesialfysioterapeut

Hovedtelefon: 913 81 301

Postadresse: Fysio- og ergoterapitjenesten, Severin Olsensvei 15, 2830 Raufoss
Besøksadresse: 
Raufosshallen, Prøvenvegen 65, 2830 Raufoss

Frisklivssentralen har egen nettside: Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune 


Publisert: 30.12.2019 12:54
Sist endret: 18.01.2022 13:03