Fysio- og ergoterapitjenesten: Tilrettelegging og hjelpemidler

Innhold

Generelt om tilrettelegging og hjelpemidler

Har du nedsatt funksjonsnivå og tror du kan ha behov for hjelpemidler, kan du kontakte fysio- og ergoterapitjenesten for råd og veiledning. Der det er nødvendig kartlegger vi dine funksjoner, formidler og tilpasser hjelpemidler etter behov. Vi kan foreta hjemmebesøk for å vurdere behovet for tilrettelegging av dine fysiske omgivelser.

Hjelpemidlene formidles fra Nav Hjelpemiddelsentral og kan lånes ut for en kortere eller lengre periode. En del utstyr finnes i kommunens korttidslager på Raufosstun Helsehus og kan leveres ut omgående. Utstyr som skal leveres ut fra NAV Hjelpemiddelsentral må søkes på og tar derfor lengre tid.

Drop-in Hjelpemiddellager

Drop- in Hjelpemiddellager torsdager klokken 14.00- 15.00

Ved kortvarig behov for hjelpemidler kan du komme å hente i dette tidsrommet. Det vil være en person fra fysio- og ergoterapitjenesten tilstede i denne tiden. Se mer om kortvarig behov for hjelpemidler i punktet under.

Kortvarig behov for hjelpemidler

Ved kortvarig behov for enkle hjelpemidler som f.eks krykker, rullator, toalett forhøyer, arbeidsstol, m.m kan du få låne dette av kommunen. Utlånstid er inntil 3 måneder.

Varig behov for hjelpemidler

Har du langvarig behov for et hjelpemiddel, anbefaler vi at du tar kontakt med Fysio- og ergoterapitjenesten for råd og veiledning.Fysioterapeut eller ergoterapeut hjelper deg da med å finne ut hvilke hjelpemidler du kan ha behov for, og bistår med søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Tilpasning og opplæring er en viktig del av prosessen for å sikre aktiv bruk av hjelpemidlet. Vi har også egen syns- og hørselskontakt.

Utkjøring, innhenting, og reparasjon av hjelpemidler

Ta kontakt med kommunens hjelpemiddelkoordinator.

Større tilpasning av bolig

Ergoterapeutene kan foreslå gode løsninger for å tilrettelegge boligen din. Vi kan finne nyttige hjelpemidler, og hjelper deg å søke NAV Hjelpemiddelsentralen om disse. Vi kan også gi råd om hvordan du kan planlegge en ombygging, for eksempel for å få alle nødvendige rom på ett plan. Hvis du trenger å bygge om, kan du søke om tilskudd til tilpasning.

Elektriske rullestoler og scooter

Ergoterapeutene i kommunen bidrar med å vurdere hvilke løsninger som passer for den enkelte. Det er også ergoterapeutene som har ansvar for å vurdere behov for og opplæring på elektriske rullestoler og scootere. Det gjennomføres en kognitiv test og praktisk kjøreprøve før søknad for å sikre at man er egnet til å ferdes ute i trafikken. For søknad på scooter med cabinet må det foreligge legeerklæring.

Pris på tjenesten

Tjenesten er gratis.

Tjenestebeskrivelse

Kontaktinformasjon

Hovedtelefon: 47 62 85 23
Hjelpemiddeltekniker: 930 54 116

  • Fysio- og ergoterapitjenesten
    Postadresse: Postboks 84, 2831 Raufoss.
    Besøksadresse: Raufosstun Helsehus, Severin Olsens vei 15, 2830 Raufoss.

Andre kontaktopplysninger finner man i ansattoversikten ved å følge denne lenken.


Publisert: 30.12.2019 12:58
Sist endret: 08.09.2022 11:09