Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordningen)

Fra 1. januar 2020 vil transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen) bli administrert av Innlandet fylkeskommune.

Innhold

TT-ordningen

Fra 1. januar 2020 vil TT-ordningen bli administrert av Innlandet fylkeskommune. Vestre Toten kommune vil etter denne dato ikke lenger ha ansvar for å behandle søknader eller følge opp brukerne.

Gjeldende lov- og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.


Publisert: 29.10.2018 15:40
Sist endret: 14.07.2022 14:54