Familieteam

Innhold

Familieteam

Teamet er tverrfaglig sammensatt av ansatte med sosial- eller helsefaglig bakgrunn. Familieveilederne har lang erfaring i arbeid med barnefamilier. Dette er et lavterskeltilbud på helsestasjonen. Vi ønsker å gi hjelp og veiledning på et tidlig tidspunkt. Tilbudet er frivillig. Familieveilederne har taushetsplikt. Informasjon til samarbeidspartnere blir bare gitt etter samtykke fra foresatte.

Målet vårt er å støtte familier til å gjøre de endringene de selv ønsker for å bedre samspillet i familien.

Målgruppe

Familier med barn og ungdom i Vestre Toten kommune med ulike utfordringer i familielivet. Eksempler på utfordringer familier kan få hjelp rundt:

  • Samspill
  • Grensesetting
  • Utfordringer med adferd
  • Endringer i livssituasjon
  • Veiledning og bistand til å ta kontakt med andre i hjelpeapparatet

Arbeidsmåter

Veiledning gjennom samtaler med foreldre og barn. Veiledningen kan foregå i hjemmet eller i helsestasjonens lokaler. Foreldreveilednings grupper (ICDP, COS).

Hvordan kontakte familieteamet?

Foreldre kan ta kontakt direkte med teamet. Helsesykepleier, barnehagepersonell, lærer eller andre som jobber i tilknytning til familien kan sende forespørsel til teamet med samtykke fra foresatte.

Skjema: Forespørsel til familieteamet i helsestasjonstjenesten

Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av barnevernspedagog, barnehagelærer og fysioterapeut. Teamet holder til i 3. etasje på Sagatunet, Sigurd Østliensveg 4, Raufoss. Telefonoversikt finner man her:

  • Ekspedisjon helsestasjonen: 476 29 299
  • Inger - Lise Arntzen, barnevernpedagog: 482 70 049
  • Merete Jemtland Marcussen, barnehagelærer: 482 44 309
  • Camilla Brunsberg, fysioterapeut: 906 98 518
  • Tone Elisabeth Lund, barnevernpedagog: 904 73 680

Tjenesten er gratis.


Publisert: 14.03.2019 14:30
Sist endret: 23.01.2023 12:33