Helsestasjon for barn 0-5 år

Innhold

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle familier med sped- og småbarn. Det innebærer oppfølging, kontroll og veiledning med hensyn til barnets helse, vekst og utvikling (www.helsedirektoratet.no, nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon kap. 4.)

Helsestasjonens faste tilbud

 • Hjemmebesøk av jordmor
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier
 • Nyfødtgruppe med fysioterapeut
 • 2-4 uker
 • EPDS – oppfølging av mor etter fødsel
 • 6 uker
 • 3 måneder
 • 4 månedersgruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 5 måneder
 • 6 måneder
 • 8 måneder
 • 10 månedersgruppe med helsesykepleier og barnehagelærer
 • 12 måneder
 • 15 måneder
 • 17/18 måneder
 • 2 år
 • 2,5 år
 • 4 år

Alle vaksiner registreres elektronisk og lagres i et nasjonalt vaksineregister (SYSVAK - ekstern lenke). Du finner oversikt over alle vaksiner barna har fått ved å logge deg inn på mine sider på www.helsenorge.no (ekstern lenke)

Individuell tilpasning ved behov. Det er legekontroll ved 6 uker, 6 måneder, 1 år og 2,5 år.

Andre tilbud:

 • Åpen helsestasjon hver tirsdag mellom klokken 12.00 - 13.00. Mulighet for drop-in, vektkontroll og sosialt samvær med andre småbarnsforeldre.

 • Småtrølltræff, et gratis nettverkstilbud for barn i alderen 0-2 år. (Facebook: Småtrølltræff i Vestre Toten)

Publisert: 14.03.2019 14:25
Sist endret: 12.01.2024 09:37