Migrasjonshelse

Innhold

Migrasjonshelse

Hovedprinsipp: Skole- og helsestasjonstjeneste tilbudet i Vestre Toten skal være likt for alle i målgruppene, uavhengig av etnisk tilhørighet, og oppholds-status.

Personer som kommer fra utlandet, for et lenger opphold i kommune, kan likevel være omfattet av andre lovkrav og ha andre behov som følge av sin bakgrunnshistorie (f.eks. flyktninger).

Dette skjer i samarbeid med veiledere fra Flyktningetjenesten/NAV. Utveksling av helseinformasjons forutsetter at du har gitt samtykke til det. Når det er behov for tolk, brukes det alltid kvalifisert telefontolk.

Definisjon

1. Innvandrer

De av våre innbyggere som betraktes som innvandrere kan være:

  • Flyktninger med lovlig opphold – enten permanent (bosatte), eller midlertidig,
  • familiegjenforenende
  • arbeidsinnvandrere
  • eller flyttet hit av andre årsaker

2. Migrasjonshelse

Dette begrepet brukes for de deler av helsestasjonstilbudet som særlig retter seg mot personer som av ulike årsaker (flukt, traumer, kronisk sykdom, manglende vaksiner, barn med særskilte behov osv) kan ha behov for rask, eller spesiell oppfølging – fysisk og/eller psykisk.

Oppfølging

Målet med tjenesten er å sørge for likeverdig helsetilbud til familier med migrasjonsbakgrunn. Vi tilbyr veiledning til familier med barn og unge gjennom henvisning til Familieteamet og oppfølging av ungdom med migrasjonsbakgrunn.
Arbeidsmåter:

  • Samtaler med foreldre.
  • Samtaler med barn og unge.
  • Veiledning og råd til familier

Det er fokus på tverrfaglig samarbeid. Vi som jobber med migrasjonshelse, samhandler med Flyktningetjenesten/NAV, Psykisk helsetjeneste, voksenopplæringen, skolekontoret, kulturavdelingen m.fl, for å sikre best mulig oppfølging.

Familien kan ta kontakt direkte eller gjennom sin helsesykepleier. Barnehage, skole eller andre samarbeidspartnere kan også ta kontakt, men da forutsettes samtykke fra den det gjelder, eller foresatte.

Kontaktinformasjon

Kontoret for migrasjonshelse har adresse på Sigurd Østliens veg 4, Raufoss (Sagatunet).
Telefon ekspedisjon helsestasjonen: 476 29 299

Tjenesten er gratis.


Publisert: 14.03.2019 14:32
Sist endret: 14.03.2019 14:32