Smittevern

Innhold

Smittevern

Smittevern er et begrep som omfatter våre tiltak for å oppdage smittsomme sykdommer raskt, slik at de kan behandles, og samtidig forhindre at smittsom sykdom spres til andre. 

De som kommer fra land der det er høy forekomst av tuberkulose, eller har vært i situasjoner der man kan ha blitt utsatt for smitte, er forpliktet ved lov å gjennomgå undersøkelse for å avklare om man er smittet, eller smittsom.

Å være erklært smittefri, er en forutsetning for å kunne begynne på skole, komme i arbeide o.l. For små barn som skal begynne i barnehage, er det også krav om å undersøkelse for tarmparasitter (småmark o.l.)

Alle vaksiner registreres elektronisk og lagres i et nasjonalt vaksineregister (SYSVAK - ekstern lenke). Du finner oversikt over alle vaksiner barna har fått ved å logge deg inn på mine sider på www.helsenorge.no (ekstern lenke)

Tilbud

Helse-kartleggingssamtale

Dette er et standardisert intervju der vi skal bli kjent, og at du får fortelle om deg selv, din bakgrunn , og din helse - også tidligere sykdommer, vaksiner, o.a. Du vil også bli spurt om du har opplevd alvorlige psykiske belastninger, eller blitt utsatt for alvorlig fare.

Den gjøres enten av helsesykepleier på forhånd, eller samtidig med mottaksundersøkelse utført av lege.

Helsesjekk

Lege gjør en enkel fysisk helseundersøkelse (blodtrykk, hjerte/lungeundersøkelse, tenner, øyne, ører). Ved funn som krever videre undersøkelse, vil det bli opprettes kontakt med fastlege - eventuelt bli henvist direkte til spesialist.

Kontaktinformasjon

Kontoret for migrasjonshelse har adresse på Sigurd Østliens veg 4, Raufoss (Sagatunet).
Telefon ekspedisjon helsestasjonen: 476 29 299

Tjenesten er gratis.


Publisert: 14.03.2019 14:33
Sist endret: 14.03.2019 14:33