Kontor for tildeling og koordinering: Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Innhold

Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. Pakkeforløpene vil bli implementert trinnvis.

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og tatt i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Kontakt og informasjon

I Vestre Toten kommune kan Kontor for tildeling og koordinering kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 

Telefon, Vestre Toten kommune: Pakkeforløp rus og psykiatri - telefon: 917 34 286

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus (ekstern lenke - helsedirektoratet.no)


Publisert: 02.04.2019 08:41
Sist endret: 18.03.2021 10:36