Kjøkken og vaskeri, Vestre Toten kommune

Innhold

Kjøkken og Vaskeri, Vestre Toten kommune

Ernæringskjøkkenet

Vår visjon er å bidra til økt livskvalitet ved å tilby gode og ernæringsriktige måltider tilpasset hver enkelt innbyggers behov.

Vi skal produsere ernæringsriktig og næringstilpasset mat. Vi skal ha kostnadseffektiv drift, kontinuerlig forbedring av prosesser, god kvalitet og full kontroll på matsikkerheten (IK-Mat/ HACCP).

Valgfrihet og variasjon

Det hjelper ikke med god mat hvis man serverer en rett den enkelte ikke liker. I de tilfellene den enkelte også har dårlig matlyst i utgangspunktet så får man ekstra problem med å få i seg nok næring. Vi bestreber å ruste oss slik at vi kan tilby alternative retter til de som trenger det.

Storkjøkkenet tilbyr en variert meny tilpasset sesong og lokale mattradisjoner. Maten er tilpasset brukergruppen som i stor grad består av de eldre i kommunen.

Systematisk ernæringsarbeid

Individuell tilpasset mat er faktor for god ernæringspraksis som bidrar til økt livskvalitet og redusert medisineringsbehov.

Våre ansatte på kjøkkenet har god kompetanse for å produsere og tilpasse ernæringsriktig mat til våre innbyggere.

Ernæringskokkene bidrar med tilpasset ernæringsplan for de som har behov for å opp eller ned i vekt. Ernæringskjøkkenet sørger for energi- og næringstett kost beregnet på personer med dårlig matlyst. Vi produserer også konsistenstilpasset mat til brukere med spise/ tygge og svelgevansker (dysfagi) i kombinasjon med demens.

Hver enkelt bruker i institusjonene får tilstrekkelig veiledning og oppfølging

Kjøkkenet følger opp kommunens systematiske ernæringsarbeid gjennom å samarbeide med helsepersonellet i avdelingene om tilpasset mat for de med behov for dette. 

Bildegalleri: Produksjon og meny

Middag hjemmeboende Grønnsaker Supper Soppsuppe Matpakker Geleringskost Kjøkken og vaskeri 2022 Kjøkken og vaskeri 2022 Kjøkken og vaskeri 2022 Kjøkken og vaskeri 2022 Kjøkken og vaskeri 2022 Desserter

Matombringing

Om du har vansker med å tilberede egne måltider så kan du få tilkjørt middag for inntil sju dager. Levering er en gang i uken. Kjøkkenet tilbyr næringstilpasset og variert mat av god kvalitet. Du må ha en mikrobølgeovn hjemme for å få varmet maten.

Informasjonsskriv - Matombringing til innbyggere i Østre og Vestre kommuner:

Ernæringsplan
Har du behov for ernæringsplan så vil en ernæringskokk hos oss bistå deg med det.

Varighet av planen avtales med den enkelte. Noen har behov for ernæringsoppfølging i en kortere periode etter sykdom eller kirurgiske inngrep. Andre har varig nedsatt evne til å ivareta egen ernæring. Etter avtale kan også tjenesten inkludere praktisk bistand til innkjøp av dagligvarer/ kolonialvarer.

Hver enkelt kan velge hvor mange måltider man vil ha pr døgn og uke.

Enkel ernæring

Matombringing middag etter fastsatt sesongvariert 8 ukers meny. All mat er tilpasset eventuelle allergier, dietter, svelgeproblemer og lignende.

Fullkost ernæring

Matombringing middag med levering av frokost og kveldsmåltid. I tillegg kan vi levere både næringstette og vanlige supper som kan spises til lunsj eller som mellommåltid. All mat er tilpasset eventuelle allergier, dietter, konsistenstilpasset til de med f.eks. tygge og svelgeproblemer osv.

Fullstendig ernæringsplan

I hovedsak for en kortere periode, der man etter screening av ernæringsstatus har avdekket nødvendigheten av særskilte tiltak. Dette kan være personer som har vansker med å få i seg nok næring gjennom vanlig kosthold. Dette kan for eksempel dreie seg om næringstette/ proteinberiket/ smakstilpassede retter i varmmat, smoothie, supper osv

Diett eller spesialkost

Ved behov for dietter eller spesialkost hjelper en ernæringskokk hos oss deg med dette.

 

 

Kjølebil, Kjøkken og vaskeri, Vestre Toten kommuneKjølebil, Vestre Toten kommune

Bestilling og søknadsskjema

Søknad om vedtak matombringing finner du ved å følge disse lenkene: 

Bor du i Østre Toten så skal du bruke samme skjema, men du vil da få maten levert som privatkunde og må betale MVA på kjøpesummen.

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Kontakt kjøkkenet på telefon 481 97 980.
I perioder kan vi være vanskelig å nå på telefon så send gjerne mail til:

Hvem kan få middag hjem?

Du kan få vedtak om matombringing hvis du:

 • har vansker med å tilberede egne måltider
 • har vanskeligheter med å gjøre innkjøp
 • har ernæringsproblemer

De som har vedtak om matombringing får momsfritak på tjenesten.

Østre Toten Kommune har avsluttet tjenesten med vedtak. Du som bor i Østre Toten må derfor kjøpe tjenesten som privatkunde og betale moms på kjøpesummen.

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021

Minimum bestilling er to middager pr levering. Prisen inkluderer levering til eget hjem/ etter avtale levert i kjøleskapet.

 

Pris uten MVA, med vedtak (Vestre Toten)

Pris inkl. MVA for
privatkunder (Østre Toten)

Middag

105,-

120,75,-

Suppe

21,-

24,15,-

Dessert

21,-

24,15,-

Påsmurt frokost/ kveldsmåltid

31,-

35,65,-

Kaker - vignett

Kaker

Hjemmebakte kaker fra Vestre Toten Storkjøkken

 • For bestilling ring 481 97 980

Kaker kan hentes på Gimle eller Raufosstun helsehus mellom klokken 08.00 og 15.00. Vi kan dessverre ikke love utkjøring.  

Glutenfritt med pristillegg på 5 %

Marsipankaker

14 – 16 personer Kroner 520,-
20 – 22 personer Kroner 700,-
30 personer Kroner 820,-
50 personer Kroner 1650,-

Bilder til marsipankaker (spiselige)

Bilde til kake ved bestilling av kake Kroner 125,-
Bilde til kake / kun bilde Kroner 200,-

Kremkaker

14 – 16 personer Kroner 440,
22 personer Kroner 520,-
30 personer Kroner 680,-
50 personer Kroner 1370,-

Sjokoladekaker

14 – 16 personer Kroner 470,-
20 – 22 personer Kroner 600,-

Kringler

Hvetekringle liten m/ melis (ca. 15 pers.) Kroner 270,-
Hvetekringle stor m/ melis (ca. 30 pers.) Kroner 510,-
Hvetekringle liten m/ makronfyll (ca. 15 pers.) Kroner 320,-
Hvetekringle stor m/ makronfyll (ca. 30 pers.) Kroner 570,-
Verdens Beste (ca. 15 pers.) Kroner 550,-
Verdens Beste (ca. 30 pers.)  Kroner 1000,-

 

Dåpspyntet/ konfirmasjonspyntet og andre festkaker med hjemmelagde roser med tillegg på kroner 140,- pr. kake
Bryllupskaker på forespørsel

Bildegalleri: Kakemeny


Kjøkken og vaskeri 2022: Kaker Kjøkken og vaskeri 2022: Kakemeny Kjøkken og vaskeri 2022: Kakemeny Kjøkken og vaskeri 2022: Kakemeny

Om oss

Storkjøkken og Vaskeri, Vestre Toten kommune

Storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten har lokaler i samme bygg som Gimle sykehjem. Storkjøkkenet produserer mat til institusjoner, omsorgsboliger og hjemmeboende i Vestre og Østre Toten kommune. I tillegg leverer ernæringskjøkkenet varmmat til Frivilligsentralen og barnehagene i kommunen.

Vaskeriet vasker tøy for hjemmeboende og til institusjoner samt Unicare Steffensrud og legetjenesten.

Om Storkjøkkenet

Storkjøkkenet er et produksjonskjøkken som har produsert mat etter kok/kjøl-metoden siden 1992. Man leverer middagsmat i bulk (store forpakninger) til mottakskjøkken ved institusjoner og omsorgsboliger, og mat i porsjonspakninger til hjemmeboende.

Det produseres pr. i dag ca. 165 porsjoner for alle ukedager levert i bulk (store forpakninger) til institusjonene og omsorgsboligene. 

Det blir i snitt produsert 120 single porsjoner middagsmat hver dag til hjemmeboende i både Østre og Vestre Toten. Disse blir levert på døren, eller helt inn i kjøleskapet til innbygger som trenger det.

Ernæringskokkene produserer også spesialkost i forskjellige former. Dette er en viktig del av produksjonen, og man har god kompetanse for å løse denne oppgaven. Man produserer over 100 kg spesialkost hver uke.

Kok/kjøl-produksjon krever ytterligere kunnskap om hygienekrav, bruk av produksjonsutstyr, nedkjølingsrutiner, lagring, prøvetaking og loggføring. Matkvalitet og matsikkerhet er godt etablert og ivaretatt. HACCP, IK Mat er implementert. Her har vi også stått i front for en total digitalisering av systemet som er tilpasset kommunal drift. På denne måten er matsikkerheten ivaretatt fra varemottak/ produksjon og helt frem til maten er spist.

Det meste av produksjonsutstyret ved storkjøkkenet har nå utlevd sin levetid, og bygget er uhensiktsmessig for vår drift. Nytt anlegg for kjøkken og vaskeri er nå under prosjektering og er planlagt ferdigstilt desember 2023.

Vi bidrar også med ernæringskompetanse på frisklivssentralens «Bra Mat»-kurs.
Se lenke her: Kurs: Bra mat

Om Vaskeriet

Vaskeriet ved Gimle er et Barrierevaskeri. Det vil si at det er et fysisk skille mellom uren og ren sone i vaskeriet. Dette på grunn av smittefare fra urent tøy. For å sikre at bakterier ikke får kultivere seg, blir urent tøy ved inntak satt inn på kjølerom. Barrierevaskemaskinene fungerer slik at urent tøy legges inn fra den ene siden av maskinen og tas ut på den andre. Det er også bygget en vegg midt over maskinen der ene siden står på uren sone, og der man tar ut rent tøy står i ren. På den måten får ikke rent tøy kontakt med urent.

Man utfører ukentlig smittevask ved vaskeriet. Smitte som håndteres er f. eks Norovirus og skabb. Vaskeriet vil alltid være berørt ved smitte i kommunen, og har derav behov for lokaler og utstyr for å kunne håndtere dette.

Satsningsområder Kjøkken og Vaskeri
 • Interkommunalt samarbeid: Volum er viktig for å holde driftskostnadene nede. Det jobbes målrettet med å legge til rette for vertskommunesamarbeid med kommunene rundt oss.
 • Bærekraft: kitler/ kjemivask, komposteringsmaskin/ el-bil når det er mulig. Unngå bruk av plast. Fastbestilling kolonial unngår matsvinn. Økologiske vaskemidler
 • Digitalisering: Haccp/ Ik-mat med sjekklister
 • Arbeidstreningsplasser/ Tilrettelagte arbeidsplasser. Er godt i gang. Har allerede etablert en VTO plass og har en i tilrettelagt stilling. Mål om å avsette ressurser til VTA. Mål om høy grad av arbeidsinkludering.
 • Fastbestilling kolonial. Mer ernæringsriktig kost der frokost, lunsjmeny, middagsmeny og kveldsmåltid planlegges av ernæringskokk. Får korrekt bestilling. Ikke matsvinn.
 • Effektiv dietthåndtering Næringstilpasset mat for de med særskilte behov er kjøkkenets kjerneoppgave. Dette dreier seg f. eks. om mat de de med tygge og svelgeproblemer/ de med særskilte dietter/ osv. som ikke er til salgs i vanlig butikk.
 • Full-kost hjemmeboende med tilbud om middag, frokost kvelds og eventuelt kolonialvarer.
 • Yrkesstolthet og brukeren i fokus Kjøkkenet har en matomsorgsgruppe som kontinuerlig jobber med utvikling av meny og ernæring til beste for kommunens innbyggere. Vi tilpasser måltidene ut i fra brukerens behov.

Vaskeri

Under utvikling

Lærling

Vestre Toten Storkjøkken har to lærlingeplasser. Hos oss får lærlingene god oppfølging og opplæring. Som lærling får man også komme med ønsker i opplæringsløpet slik at man kan fordype på områder der man har særlig interesse.

Som lærling hos oss får du:

 • Nedskjæring av elg og videreforedling av denne.
 • Opplæring i spesialkost og dietter.
 • Jobbe med ernæring for den mest sårbare gruppen eldre.
 • God innføring i matsikkerhet.
 • Baking og pynting av kaker.

Tilrettelagt for teoretisk opplæring slik at man er godt oppdatert i forhold til opplæringsplanen gjennom hele løpet.

Kontaktinformasjon Storkjøkken & vaskeri

Avdelingsleder, Storkjøkken og vaskeri: Kenn Bo Larsen

Storkjøkken

Vi er ofte opptatt så vi foretrekker henvendelser på mail fra de som kan det.
Ved mailhenvendelser, send til oss tre så er det alltid en som svarer:

Henvendelser om levering: Telefon 481 97 980
Sjåfør, matombringing: Telefon 976 72 288

Vaskeri

Publisert: 25.11.2021 10:24
Sist endret: 11.01.2024 11:49