Kreftkoordinator / ressurssykepleier

Innhold

Kreftkoordinator / ressurssykepleier

Kreftkoordinator/ressurssykepleier er en sykepleier med videreutdanning innenfor kreft. Har god kompetanse og bred erfaring i arbeid med kreftpasienter, alvorlig somatisk syke og deres pårørende.

Dette er et lavterskeltilbud som ikke krever henvisning eller vedtak, tjenesten er gratis.

Kan bistå med individuell oppfølging til:

  • Samtaler
  • Råd og veiledning før, under og etter kreftbehandling
  • Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreft- og alvorlig somatisk syke og dens pårørende på en hensiktsmessig måte
  • Samarbeider med annet relevant helsepersonell i kommunen, spesialisthelsetjenesten eller frivillige organisasjoner

Hvem kan ta kontakt?

Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator/ ressurssykepleier: Silje Aannerud


Publisert: 15.08.2016 13:47
Sist endret: 25.05.2023 09:04