Legetjenesten

Innhold

Kommunikasjon med fastlegen din

Bli kjent med mulighetene i  www.helsenorge.no!  
Det skal normalt være mulig å kommunisere  elektronisk - og sikkert - med sin fastlege gjennom e-dialog via helsenorge.no (ekstern lenke) Det krever pålogging med bank-ID, noe som gir en helt trygg forbindelse.

Du skal der kunne se hvem som er fastlegen din, og  hvilke tjenester som legen tilbyr elektronisk (for eksempel reseptfornyelse) samt annen kontaktinformasjon til legen. I tillegg til en rekke annen viktig informasjon (resepter, vaksiner) og mulighet for å legge inn viktig informasjon om deg selv. 

De fleste kontorer har måttet avvikle SMS-tjenesten sin, men dette brukes av og til for informasjon ut (for eksempel covid-19-svar med kommentar). E-post skal ikke brukes til personsensitive opplysninger, eller ved behov for akutt hjelp. 

Henvendelser om akutte tilstander må skje:

 • Ved kontorets Ø-hjelpstelefon (NB: Skal ikke brukes til ordinære henvendelser) 
 • 116117 (legevaktsformidlingen)  
 • 113 ved alvorlige tilstander der det haster å få hjelp. 

Legekontorene i Vestre Toten

Legekontor

Telefonr.

Hjemmeside

Raufoss kommunelegekontor
Adresse: Sigurd Østliens veg 4, Raufoss

 • Dr. Hilde Johanne Iversbakken
 • Dr. Caroline Olsen
 • Dr. Nazir Rasekh,
  fastlegevikar til 31.08.23
 • Patrick Hovda Ekrem,
  fastlege fra 01.03.23
 • Turnuslege Sami Salameh,
  01.03.23 – 31.08.23

 

61 19 99 99

Ø-hjelp:
61 19 99 50 

 

Raufoss kommunelegekontor
(ekstern lenke)

Sagatunet legesenter
Adresse: Sagatunet, Sigurd Østliens veg 4, Raufoss

 • Dr. Snorre Langfjæran
 • Dr. Didrik Roberts,
  fastlegevikar til 31.08.23
 • Dr. Raheel Shafiq
  fastlegevikar til 30.12.22

 

61 19 14 20

Ø-hjelp:
61 19 04 04

  

Sagatunet Legesenter
(ekstern lenke)

Nysethveien legekontor
Adresse: Nysethvegen 3, Raufoss

 • Dr. Victoria Kolman
 • Dr. Hammad Ali Ahmad
  fastlegevikar til 31.12.23
 • Liste uten fastlege betjenes av de to fastlegene ved kontoret.

 

61 19 83 00

Ø-hjelp:
61 19 25 28

  

Nysethvegen Legekontor DA (ekstern lenke)

Torvet legekontor
Adresse: Storgt. 34, Raufoss

 • Dr. Irina Halgunseth

61 19 17 34

Ø-hjelp:
61 19 04 05

 

Bøverbru legekontor
Gimleveien, Bøverbru

 • Dr. Lydia Pettersbakken
 • Dr. Anders Sollien
 • Dr. Øyvind Torp
 • Dr. Øystein Fagerhaug,
  fastlege fra og med 01.01.23

 

61 15 97 50

Ø-hjelp:
61 15 97 55

 

Bøverbru Legekontor
(ekstern lenke)

Kommuneoverlege
Sigurd Østliens veg 4, 2830 Raufoss

 

61 15 39 51

 

Gjøvik interkommunale legevakt
Adresse/inngang: Akuttmottaket Gjøvik Sykehus

 116117

 

 Medisinsk nødnummer

 113

 

Oppgaver

Legetjenester (herunder kurativ legetjeneste, offentlige legetjenester og samfunnsmedisin). Leder for legetjenesten er Inger Østvold Walheim. Kommuneoverlegen har ansvar for de samfunnsmedisinske oppgaver (smittevern, miljørettet helsevern) og bistår som lege ved helsestasjonen og våre helseinstitusjoner

Øvrige offentlige oppgavene som skolelege, lege ved helsestasjon for ungdom, rådgiver psykiatri og tilsynslege ved sykehjemmene er fordelt mellom andre leger i kommunen.

Miljørettet helsevern er i tillegg organisert som et interkommunalt selskap i samarbeid mellom de 5 kommunene i Gjøvikregionen. Legevakt er organisert i interkommunal legevaktsentral ved Sykehuset Innlandet Gjøvik.

Tjenestebeskrivelser

Under Tjenester A - Å finnes det tjenestebeskrivelser om flere av legetjenestens oppgaver.

Fastlegeordningen

På Helseøkonomiforvaltningens hjemmeside (ekstern lenke - helfo.no) gis nærmere informasjon om fastlegeordningen. Der forklares det også hvordan man kan logge seg på for å skifte fastlege via Internett.


Publisert: 17.08.2016 13:08
Sist endret: 11.04.2023 08:49