Rådgivende enhet for russaker

Innhold

Rådgivende enhet for russaker

Ny lovpålagt oppgave fra 01.07.22.

Helsedirektoratet har pålagt alle landets kommuner å etablere en rådgivende enheter for russaker.

Hva er rådgivende enhet for russaker?

Enheten skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika.

De som møter for enheten, skal få råd og veiledning og tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester ved behov. Herunder gjennomføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår.

Vilkår om oppmøte for rådgivende enhet 

Oppmøte ved rådgivende enhet for russaker anses ikke som helsehjelp, men som en strafferettslig reaksjon. Det betyr at oppmøte ikke skal nedtegnes i pasientjournal.  Vilkåret om oppmøte med samtale er oppfylt etter at bruker/pasient har møtt en gang.

Vilkår og rutiner for oppmøte og ruskontroll hos rådgivende enhet for russaker.PDF (helsedirektoratet.no)

Vestre Toten kommune har organisert Psykisk helse- og rustjeneste som kontaktpunkt for rådgivende enhet for russaker.

  • Psykisk helse og rustjeneste har ansvar for å sikre oppfølging, råd og veiledning.
  • Legetjenesten har ansvar for den praktiske gjennomføringen av rustesting

Kontaktinformasjon

Telefon Psykisk helse- og rustjeneste: 482 99 734


Publisert: 20.07.2023 10:47
Sist endret: 20.07.2023 10:47