Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Om modellen, april 2022

Innhold

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Vi ønsker at det skal være trygt og godt å vokse opp i vår kommune. De aller fleste har det bra. Men av og til oppstår det likevel utfordringer som gjør at noen kan ha behov for støtte og hjelp.

«Sammen om en trygg oppvekst- bedre tverrfaglig innsats (BTI)» er en modell som VTK innfører, for å sikre bedre oppfølging av utsatte gravide, barn, unge og familier.

Les mer om BTI, modellen og handlingsveilederen her: BTI: Handlingsveileder, Vestre Toten kommune

Sammen om en trygg oppvekst, Vestre Toten kommune
Tegninger og illustrasjoner: Jørn Melnes, 2021-2022 


Publisert: 03.05.2022 10:04
Sist endret: 03.05.2022 10:04