Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettlogg

Innhold

Stafettlogg

BTI-modellen består av tre hoveddeler; stafettholder, stafettlogg og handlingsveileder. Det jobbes nå med å få på plass en digital stafettlogg.

Hvorfor stafettlogg?
Stafettlogg skal:

  • være et samhandlingsverktøy på tvers av tjenester, for ulike saker og nivåer
  • bidra til at bruker mestrer eget liv
  • gi bruker god oversikt og medvirkning
  • følge brukeren uavhengig av hvem som til enhver tid tilbyr tjenester
  • sikre bedre at det ikke blir brudd i oppfølgingen
  • sikre at mål er beskrevet med ansvar, tiltak, tidsfrist, resultater og at de evalueres
  • tydeliggjøre en klar rolle- og ansvarsfordeling hos de involverte samarbeidspartnere
  • være et grunnlag for å orientere andre/nye samarbeidspartnere

Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettlogg

Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettlogg.
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021. Trykk på bildet for stor utgave.


Publisert: 19.11.2021 13:36
Sist endret: 19.11.2021 13:36