Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettholder

Innhold

Stafettholder

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettholder

Formål:

  • Å sikre at bruker/foresatte vet hvem de skal kontakte når de følges opp av en eller flere tjenester.
  • Å sikre at det ikke blir brudd i oppfølgingen.

Stafettholderens oppgaver kan være:

  • Sikre samtykke til opprettelse av logg og evt. tverrfaglig samhandling
  • Loggføre og følge med på at tidsfrister holdes og at tiltak evalueres
  • Ha ansvar for å involvere den det gjelder så tidlig som mulig.
  • Stafettholder er særlig ansvarlig for at «brukers» stemme er synlig i arbeidet.
  • Sikre nødvendig dialog med bruker/foresatte mellom møtene og følger med på utvikling og progresjon
  • Innkalle til samarbeidsmøter, også ved uforutsette eller plutselig oppståtte behov.
  • Sette dagsorden for møtene / lede møtene.
  • Stafettholderansvaret opphører når koordinator overtar.

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettholder Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettholder
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021


Publisert: 19.08.2021 12:54
Sist endret: 20.08.2021 13:02