Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Om modellen

Bedre tverrfaglig innsats er en modell som Vestre Toten kommune er i ferd med å innføre. Les mer om modellen og modellens fire nivåer her.

Innhold

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats er en modell som Vestre Toten kommune er i ferd med å innføre.

Dette gjør vi for:

  • at de som har behov for hjelp blir sett og fulgt opp når de trenger det.
  • å involvere den gravide, barnet, den unge og foreldrene i arbeidet.
  • å vite hvordan vi skal handle, fra undring oppstår og videre i samarbeidet.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - om modellen. Illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI) - om modellen.
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

Om modellen

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - om modellen

Modellen har fire nivåer fra 0 til 3.

Samarbeidet er illustrert med puslespillbrikker, der hver og en er nødvendig med tanke på helhetlig og samordnet innsats. Modellen skal bidra til at innbyggere opplever kommunens tjenester som oversiktlige og forutsigbare.

Det er fire nivåer i modellen:

  • Nivå 3: Beskriver mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester.
  • Nivå 2: Beskriver enkelt tverrfaglig samarbeid mellom fortrinnsvis to tjenester.
  • Nivå 1: Beskriver innsats innenfor hver enkelt tjeneste.
  • Nivå 0: Avklarer om det er grunn til bekymring.

De ulike nivåene bindes sammen av den loddrette brikken som strekker seg mellom nivåene. Denne symboliserer en sikring av helhetlig innsats, uten brudd i oppfølgingen.

Mer om Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Informasjonssiden Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI) finner man på kommunens hjemmeside, der den ligger stasjonært på forsiden titulert BTI: En trygg oppvekst.

På denne siden finner man i samlet form beskrivelse, informasjon, mål, kontakt og tidligere publiseringer og nyhetssaker gjeldende prosjektet.


Publisert: 28.05.2021 10:20
Sist endret: 28.05.2021 10:20