Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Om innføringen

Vestre Toten er i gang med å innføre en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til.

Innhold

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI)

«Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI)» er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til.

Modellen er utviklet av Helsedirektoratet, og Vestre Toten kommune skal innføre denne for å sikre god og systematisk oppfølging av målgruppen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning av tjenestene og godt samarbeid mellom innbyggere og tjenester i kommunen.

Vestre Toten er i gang med planlegging av BTI-modellen, og dette er en del av første informasjon som går ut til ansatte og innbyggere. Kort informasjon som dette vil legges ut hver måned, og grundigere informasjon vil komme på ulike måter senere i prosjektperioden. Modellen krever grundig planlegging, og den skal etter hvert prøves ut i noen enheter, før den innføres i alle aktuelle enheter/tjenester i løpet av 2022-2023.

Se også: Helsedirektoratets brosjyre om BTI-modellen forklarer kort hvordan modellen er bygget opp. 

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI) Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes 2021

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI) Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med: 

Norunn O. Hanssen, prosjektmedarbeider


Publisert: 15.02.2021 08:00
Sist endret: 25.06.2021 12:33