Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) bygger på FNs barnekonvensjon, grunnloven og kommunens verdier for barn og unge. Les mer her.

Innhold


Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI). Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021
Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI).
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) bygger på FNs barnekonvensjon, grunnloven og kommunens verdier for barn og unge. Basert på grendemøter og samtaler med innbyggere ble det utarbeidet en verdiplakat (2019). Verdiene som innbyggerne ønsker at barn og unge skal bli møtt med, er trygghet, inkludering, respekt og mestring. Disse verdiene er også et grunnlag for arbeidet med BTI-modellen.

Mål for innføring av BTI-modellen, er at gravide, barn, ungdom og familier:

  • opplever en helhetlig og koordinert tidlig innsats, uten at det blir brudd i oppfølgingen
  • får et godt samordnet kommunalt tjenestetilbud
  • opplever brukermedvirkning

Tidlig innsats: BTI- modellen bidrar til å oppdage og følge opp vansker i tidlig alder og tidlig i et risikoforløp. Målet er å sikre at alle barn blir sett og fulgt opp når de har behov for det.

Samordning av tjenestene: Vi ønsker å samordne tjenestene bedre slik at det blir et helhetlig og sammenhengende system mellom ulike tjenester og den som mottar hjelp, for å sikre at det ikke blir brudd i oppfølgingen.

Brukermedvirkning: Det skal legges til rette for at bruker/foresatte raskt kan komme i kontakt med aktuelle tjenester ved undring/bekymring. De som skal motta hjelp må involveres i oppfølgingen tidlig og kunne medvirke som likeverdig partner.

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med: 

Norunn O. Hanssen, prosjektmedarbeider

Aktuell informasjon

Se også nyhetssak fra februar 2021: 


Publisert: 26.03.2021 12:54
Sist endret: 26.03.2021 12:54