Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Innhold

Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Oppgaver til kriminalitetsforebyggende koordinator (SLT-koordinator):

  • Kartlegge og identifisere problemområder
  • Innhente og formidle kunnskap
  • Ta initiativ eller medvirke til tiltak
  • Samordning og koordinering

Kontaktinformasjon

Hilde Skogli


Publisert: 09.04.2024 09:17
Sist endret: 09.04.2024 09:17