Slipp kulturen inn

Innhold

De som vil ta utskrift av programmene bør vente til torsdagen i uka før programmet gjelder, slik at mulige endringer skal være innarbeidet. Dokumentvedleggene er i PDF-fomat.

Orientering sommer 2023

Takk til alle som bidrar til å skape aktivitet i våre sykehjem og omsorgsboliger. I 2023 ser det ut til at vi skal ha 1300-1400 aktiviteter fordelt på våre 7 sykehjem og omsorgsboliger. Mange frivillige har sommerferie, da har vi nesten ukentlig en konsert i boligene.

Midler til tiltakene kommer fra ordfører sin lønn, samt at flere partifeller med ordføreren har gitt av sine godtgjørelser. Utover dette søkes det på ulike midler. Dette er blant annet fra «Den kulturelle Spaserstokken», Frie Gavemidler, Jørgen Særlids Minnefond, helsedirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet og eventuelle andre mulighet som blir tilgjengelig.

Gjennom korona nedstenging klarte vi å gi et aktivitetstilbud ved alle våre boliger, hele tiden tilpasset gjeldende regler. Det er likevel viktig å begrense smitte i boligene og det oppfordres fortsatt til å holde seg hjemme ved sykdom og holde hender rene. 

Ønsker du å bidra? Ta kontakt med undertegnede (kontaktinformasjon står nederst på denne siden)

Med vennlig hilsen
Anne Linn Dambråten
Koordinator, Slipp kulturen inn

Gimle, Gimletun, Gimlevegen og Vestre Toten kommune dagsenter, Gimle

Raufosstun helsehus og omsorgsboliger

Korterudvegen omsorgsboliger

Sundskogvegen omsorgsboliger

Kontaktinformasjon

Anne Linn Dambråten, koordinator frivillig, støttekontakt og kultur i institusjoner.

Bakgrunn for prosjektet «Slipp kulturen inn»

"Slipp kulturen inn" startet i 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og omsorgsavdelingene. Det retter seg mot omsorgsinstitusjoner og -boliger. Målet er å øke trivselen for beboere gjennom aktivitet, adspredelse og felles opplevelser, og bidra til at institusjonene blir en del av et levende lokalsamfunn.


Publisert: 02.06.2016 11:42
Sist endret: 27.11.2023 08:28