Slipp kulturen inn

Innhold

De som vil ta utskrift av programmene bør vente til torsdagen i uka før programmet gjelder, slik at mulige endringer skal være innarbeidet. Dokumentvedleggene er i PDF-fomat.

Orientering mars 2022

Fra sommer 2020 har vi gjennomført aktiviteter og konserter ved boligene, tilpasset gjeldene smittesituasjonen. 2021 ble det gjennomført ca 800-900 aktiviteter ved våre 6 sykehjem og omsorgsboliger.

Kalenderen vil gradvis fylles opp igjen med mer aktivitet, ettersom pandemitoppen flater ut. Vi håper tiden snart er inne for større grupper som kor, barnehage og skole. Håper også at flere pårørende og naboer igjen kan inviteres inn i aktiviteten.

Boligen og aktiviteter kan fortsatt bli avlyst på kort varsel, ved smitteutbrudd. Det er fortsatt viktig å holde på de tre bud inne i boligen;

  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Hold hender rene
  • Hold avstand eller benytt munnbind.

Med vennlig hilsen
Anne Linn Dambråten
Koordinator, Slipp kulturen inn

Gimle, Gimletun, Gimlevegen og Vestre Toten kommune dagsenter, Gimle

Raufosstun helsehus og omsorgsboliger

Korterudvegen omsorgsboliger

Sundskogvegen omsorgsboliger

Kontaktinformasjon

Anne Linn Dambråten, koordinator frivillig, støttekontakt og kultur i institusjoner.

Bakgrunn for prosjektet «Slipp kulturen inn»

"Slipp kulturen inn" startet i 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og omsorgsavdelingene. Det retter seg mot omsorgsinstitusjoner og -boliger. Målet er å øke trivselen for beboere gjennom aktivitet, adspredelse og felles opplevelser, og bidra til at institusjonene blir en del av et levende lokalsamfunn.


Publisert: 02.06.2016 11:42
Sist endret: 31.05.2023 08:29