Helsestasjon

Innhold

Åpen helsestasjon

Åpen helsestasjon - Vestre Toten kommuneTrygghet og trivsel for småbarnsfamilien på Sagatunet. Møteplass for gravide og foreldre. Hver tirsdag kl 12.00-13.00.

Klokken 12.10 - 12.30: Informasjon på venterommet.

Mulighet for kontakt med...

  • Helsesøster
  • Barnevern
  • NAV
  • Voksenpsykiatri

For spørsmål foreldre har – ingen for store, ingen for små.

Bakgrunnen for tiltaket

Kommunen har i flere år ønsket en bedre samordning av tjenester rundt barn og unge. Det er viktig at foreldre blir møtt på sin egen sårbarhet og enkelt får svar på sine spørsmål. Vi ønsker å komme tidlig inn med veiledning.

Ny forskning har vist oss hvor viktig det er at mye av foreldrenes fokus er på samspillet med barnet og ikke på den voksnes egne utfordringer. Derfor tenker vi at det vil være lurt at foreldrene får tak i tjenesteområdene på en enkel måte på en arena hvor de likevel kommer med barnet sitt. Til helsestasjonen kommer mange av de gravide og alle foreldre. Derfor er dette stedet valgt.

Enkelte tirsdager er det kort info om et tema fra kl 12.10-12.30.


Publisert: 06.07.2016 14:19
Sist endret: 06.07.2016 14:19