Startlån og boligtilskudd

Innhold

Om Startlån

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

 • kjøp av bolig - toppfinansiering, og etter sterk prioritering fullfinansiering.
 • utbedring og tilpasning av bolig
 • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Om boligtilskudd

Boligtilskudd er sterkt prioritert grunnet begrenset med midler.

 • Les mer ved å følge denne lenken (ekstern lenke - Husbanken.no)

Kriterium/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Pris for tjenesten

Startlån fra kommunen tilbys med Husbankens rente- og avdragsvilkår pluss påslag 0,25%.

Elektronisk søknad via Husbanken

Du må søke elektronisk. Bruk lenken nedenfor.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Kontaktpersoner

 • Boligkoordinator Heidi Jøranli - telefon: 55 55 33 33
 • Buket Kalayci - telefon: 55 55 33 33

Epost, NAV Boligtjeneste: nav.vestretoten.boligtjenesten@nav.no  

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Merk: Ny saksbehandler startlån er ansatt, og er under opplæring ut mai. Vi beregner å starte opp igjen med saksbehandling av startlån fra juni, men med noe begrenset kapasitet. Saker som allerede er i behandling vil bli fulgt opp, men alle må beregne ekstra tid både til saksbehandling og svartid. Samtaler om nye søknader om startlån må utsettes til tidligst juni.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Vedlegg - minimum

 • Siste års selvangivelse (ikke skatteberegning)
 • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Arbeidsavtale
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Gjeld - saldo og nedbetalingsavtaler
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Brosjyrer, informasjon og media


Publisert: 28.11.2017 13:06
Sist endret: 27.03.2024 09:35