Koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet

Innhold

Om koordinerende enhet

Kommunens koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet skal:

 • Være et kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og ifht spesialisthelsetjenesten.
 • Avklare den enkelte brukers behov for habilitering/rehabilitering.
 • Oppnevne ansvarlig person i temaet som viderefører saken.
 • Medvirke til at det blir utarbeidet en individuell plan til personer som ønsker det.
 • Medvirke til at det blir opprettet ansvarsgruppe ved behov.
 • Gi veiledning ved oppstart av individuell plan og eventuell ansvarsgruppe
 • Veilede koordinator i individuell plan / ansvarsgruppe ed behov.

Helsedirektoratet: Brukerbrosjyre individuell plan og koordinator (ekstern lenke - helsedirektoratet.no)

Koordinerende enhet skal arbeide for at tjenestene tilbys og ytes utfra et brukerperspektiv. Tjenestene skal gis samordnet, tverrfaglig og planmessig i eller nærmest mulig brukers vante miljø. Tjenesten skal også tilbys bruker i en meningsfylt sammenheng.

Kontakt

Kontor for tildeling og koordinering

 • Saksbehandlere:
  Hanne Sønes - tlf. 61 15 33 95
  Elisabeth Witzøe - tlf. 61 15 33 83
  Trine Anmarkrud - tlf. 61 15 33 97
  Renate Klæbo Karlsen - tlf. 908 97 308
  Mette Ødegårdstuen - tlf. 908 43 308

Kontor for tildeling og koordinering er en driftsenhet under omsorgstjenesten

Målgruppe

 • Mennesker med sammensatte, langvarige hjelpebehov.

Være et rådgivende organ for fagpersoner som har behov for veiledning ifht. individuell plan, ansvarsgrupper og koordinatoroppgaver.

Kriterium/vilkår

 • Bruker med behov for sammensatte, langvarige tjenester.

Ansatte i ulike tjenesteområder i og utenfor kommunen med behov for veiledning. Bruker skal samtykke til informasjonsutveksling.

Skjema og brosjyrer

Veiledning og saksbehandlingstid

Du kan få henvendelsesskjema i serviceskranken på Rådhuset. Søknader sendes Kontor for tildeling og koordinering.


Publisert: 06.12.2017 10:04
Sist endret: 06.12.2017 10:04