Slipp kulturen inn

Innhold

De som vil ta utskrift av programmene bør vente til torsdagen i uka før programmet gjelder, slik at mulige endringer skal være innarbeidet. Dokumentvedleggene er i PDF-fomat.

Orientering mai 2021

Ved pandemien sin start ble alle aktiviteter avlyst. Vi fylte på med digitale opplevelser, pynt utenfor vinduer og innkjøp av spill og utstyr til ulike aktiviteter. Sommeren 2020 ble gjennomført med flere utendørs konserter, som var til stor glede. Fra høsten 2020 har vi hatt noen faste, stasjonære aktiviteter som har kunnet holdt oppe, store deler av høsten og vårhalvåret. Enkelte uker har krevd lokale nedstegninger.

Vi håper fra høsten 2021 og kunne starte opp igjen med flere aktiviteter inne i boligene. Spesielt aktiviteter som samler flere enn en til to personer. 

Slipp kulturen inn oppdateres med de aktiviteter vi har startet opp og vil bli videre oppdatert. Vi jobber hele tiden med å kunne gi gode opplevelser innenfor et trygt smittevern.

Med vennlig hilsen
Anne Linn Dambråten
Koordinator Slipp kulturen inn

Gimle, Gimletun og Gimlevegen

Raufosstun helsehus og omsorgsboliger

Korterudvegen omsorgsboliger

Sundskogvegen omsorgsboliger

Vestre Toten kommune dagsenter, Gimle

Kontaktinformasjon

Anne Linn Dambråten, koordinator frivillig, støttekontakt og kultur i institusjoner.
Telefon: 930 83 038 
E-post: anne-linn.dambraaten@vestre-toten.kommune.no

Bakgrunn for prosjektet «Slipp kulturen inn»

"Slipp kulturen inn" startet i 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og omsorgsavdelingene. Det retter seg mot omsorgsinstitusjoner og -boliger. Målet er å øke trivselen for beboere gjennom aktivitet, adspredelse og felles opplevelser, og bidra til at institusjonene blir en del av et levende lokalsamfunn.


Publisert: 02.06.2016 11:42
Sist endret: 10.05.2021 12:49