Frivillighet i Vestre Toten

Innhold

Frivillighet i Vestre Toten

Frivillighet er en bærebjelke i vårt samfunn. 

I sosiale møteplasser og i mange enheter i kommunen bidrar frivilligheten sterkt. På denne  siden vil du finne generell informasjonen om det å være frivillig i Vestre Toten og noen av mulighetene vi har tilgjengelig.

Vestre Toten Frivilligsentral er en ideell organisasjon med eget styret og vedtekter. I informasjonen under vil det veksle mellom frivilligsentralen sin side og kommunens nettside. Du vil finne informasjon om å bidra, møteplasser og andre tilbud.

Frivillighet i Vestre Toten: Frivilligsentralen Frivillighet i Vestre Toten: Informasjon om å være frivillig Frivillighet i Vestre Toten: Meld deg som frivillig
Frivillighet i Vestre Toten: Trenger en frivillig Frivillighet i Vestre Toten: Utstyrsbank Frivillighet i Vestre Toten: Aktivitetskalender
Frivillighet i Vestre Toten: Eksisterende tilbud Frivillighet i Vestre Toten: Lag- og foreningsregister Frivillighet i Vestre Toten: Søknadsmidler
Frivillighet i Vestre Toten: Innsats for andre Frivillighet i Vestre Toten: Bidra i krise Frivillighet i Vestre Toten: Kontakt

 

Frivillighet inngår i mange lag av vårt samfunn. Det jobbes tverrsektorielt, og frivillighet er en viktig brikke i nå dette.
Under ser dere noen av temaene rundt dette.  
 

Leve hele livet: 
Reformen «Leve hele livet» tas inn i øvrig planverk, som kommuneplan, omsorgsplan 2040 og plan for frivillighet. Frivillighet er en viktig brikke til økt livskvalitet, fellesskap, de gode øyeblikk og møteplasser. Dette jobbes det med, mot både hjemmeboende og personer i omsorgsbolig- sykehjem. Under eksisterende tilbud i kommune er målet å synliggjøre flere av disse møteplassene. 
 

Aldersvennlig samfunn: 
Ved å tenke aldersvennlig inkluderer vi alle grupper. Arbeidet med et aldersvennlig samfunn handler også om å ta kontrollen for lengst mulig selvstendighet i eget liv. Ved å engasjere seg i frivillighet, som deltager eller aktivt medlem i en forening, ved 
utgang fra arbeidslivet, bidrar du til å utsette behov for omsorgstjenester. Les mer om aldersvennlig samfunn her: 
https://www.aldersvennlig.no/  

Helhetlig innsatstrapp: 
I kommunestyret 26.08.21, ble helhetlig innsatstrapp vedtatt. I denne trappen er frivillighet helt sentralt i trinn 1, men også 
viktige bidragsytere i trinn 2-4. Mer info på nettsiden om innsatstrappen kommer.
 

Bedre tverrfaglig innsats: 
Vestre Toten Kommune jobber sammen om en trygg oppvekst- bedre tverrfaglig innsats (BTI) et aktivt fritidstilbud for barn er en del i dette. Her er frivilligheten en største aktøren i å tilby bredde innenfor idrett, organisasjonsliv og kultur. Les mer om dette her: https://www.vestre-toten.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenesten/sammen-om-en-trygg-oppvekst--bedre-tverrfaglig-innsats-bti/  

Småjobbsentral: 
Lokalisert sammen med Vestre Toten Frivilligsentral er Vestre Toten småjobbsentral. Her kan du melde deg for oppdrag eller henvende deg for bistand til ulike oppgaver. Les mer om de her: https://vestretoten.frivilligsentral.no/aktivitet?smajobbsentralen-vestre-toten&Id=3867  


Ut ifra frivilligbarometeret 2020 anslås frivillig arbeid i Vestre Toten å være ca. 800 årsverk og bidra med 195 millioner kroner. 
Vestre Toten kommune har hatt en aktiv frivillighetspolitikk fra 2012. 

Plan frivillighet for Vestre Toten kommune er revidert og vedtatt i kommunestyret 25. november 2021.


Publisert: 07.01.2022 10:23
Sist endret: 05.12.2022 14:46