Bidra i krise

Innhold

Bidra i krise

I kommunens beredskapsplan foreligger avtale med frivillighet for bistand til forpleining, pårørendesenter ol. ved større hendelser.

Hendelser som generer hjelpeønske fra kommunens innbyggere, skal rettes til frivilligkoordinator eller Vestre Toten frivilligsentral. Det opprettes dialog med aktuelle kommunale grupper. Eksempler på hendelser kan være pandemi, naturkatastrofer og lignende.


Publisert: 11.01.2022 21:43
Sist endret: 11.01.2022 21:43