Eksisterende tilbud

Innhold

Eksisterende tilbud

 • Hva heter tilbudet
 • Hvor er tilbudet
 • Når er tilbudet
 • Hvem er arrangør (link på navnet, ved nettside eller facebook side)
 • Kostnad: Gratis/ en slant for bevertning
Raufoss
 • Boccia
  Raufoss skole
  Mandag klokken 18.00
  Vestre Toten Handikaplag - facebookside (ekstern lenke) 
  Medlemskap i Handikaplaget
 • Kveldstur på Raufoss
  Veltmanåvegen, avslippningssone til stadion.
  Mandag og onsdag klokken 18.00
  Tjukkasgjengen- Raufoss (link på navnet, ved nettside eller facebook side)
  Gratis
 • Formiddagstreff i kirkekjelleren
  Kjelleren på Raufoss kirke
  1. mandag i måneden, klokken 11:00 - 13.00
  Diakoniutvalget i Raufoss menighet og Normisjon
  Gratis/en slant for bevertning
 • Seniornett
  Vestre Toten frivilligsentral
  Onsdag klokken 11.00 - 13.00
  Seniornett - nettside (ekstern lenke)
  Medlemskap i Seniornett
 • Torsdagskaffen, Raufoss
  Raufoss Stadion, Veltmanåvegen
  Torsdag kl.
  Raufoss Fotball
  Gratis/ en slant for bevertning
 • Aktivitetstilbud for eldre
  Vestre Toten frivilligsentral
  Torsdag klokken 11.00 - 15.00
  Vestre Toten frivilligsentral - nettside (ekstern lenke)
  Gratis
 • Seniorkoret
  Raufoss pensjonisthus
  Når er tilbudet:
  Raufoss og omegn pensjonist forening (link på navnet, ved nettside eller facebook side)
  Gratis/ en slant for bevertning
 • Seniordans
  Raufoss Pensjonisthus
  Når er tilbudet:
  Raufoss og omegn pensjonistforening(link på navnet, ved nettside eller facebook side)
  Gratis/ en slant for bevertning
Reinsvoll
 • La beina gå, la hjerte slå
  Ås menighetshus,
  Onsdag 12.00-14.00
  Ås menighet
  Gratis/ en slant for bevertning
Bøverbru
 • Gåtur Bøverbru
  Start ved «Samvirkelaget»
  Tirsdag klokken 10.30
  Frivillige
  Gratis
Eina
 • Dagsenter Helsehuset på Eina
  Eina Helsehus, Sundskogvegen
  Mandag kl.10.30-14.00
  Eina Menighet
  En slant for bevertning
 • Kløvertur
  Eina Helsehus, Sundskogvegen
  Tirsdag klokken 11.00
  Eina Sanitetsforening - facebookside (ekstern lenke)
  Gratis/ en slant for bevertning
 • Torsdagskaffen - Eina
  Eina Helsehus, Sundskogvegen
  Torsdag kl.12:00
  Eina Menighet - facebookside (ekstern lenke)
  En slant for bevertning
Utenfor kommunen
 • Fontenehuset Gjøvik
  Strandgata 38, Gjøvik
  Mandag - fredag 08.30-15.30
  Fontenehuset Gjøvik/ Norske kvinners Sanitetsforening Oppland https://www.fontenehusetgjovik.no/
  Gratis

Send oss info om lavterskel aktivitet

Har du en lavterskel aktivitet som ikke ligger her? Send oss info til frivillig@vestre-toten.kommune.no

Turstier øst i Vestre Toten

Ihle Turlag har merket og ryddet mange turstier fra Ihle, til Reinsvoll, Bøverbru og Raufoss øst, du kan finne oversikt over deres løyper her: https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/fyrverkeriet/idrettfriluftsliv/21_09_01kart-ihle-turlag.pdf

Turstier vest i Vestre Toten

Åsløypas Venner bidrar til å rydde og merke stier og skiløyper vest for Raufoss (også noe øst for Raufoss). Her kan du finne kart over turløyper på sommerstid og skiløyper for vinteren:https://www.asloypasvenner.no/

Turstier og turtilbud via DNT

DNT har mange ulike tilbud, her er det muligheter for å dugnad, barnas turlag, Seniorgruppe, DNT Ung, Fjellsport, Klatregruppe og Trillegruppe. De har en aktivitetskalender med fellesturer for funksjonshemmede, ukesturer og barneaktiviteter. Sjekk ut: https://gjovik.dnt.no/

Frisklivsentralen

Frisklivsentralen har ulike tilbud som gravid-vannaerobiks, stavgrupper, balanse og pust og mer. Deres tilbud ser du her: https://www.vestre-toten.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenesten/frisklivssentralen/

Fyrverkeriet bibliotek

Fyrverkeriet bibliotekhar jevnlig aktiviteter og arrangementer åpent for alle. Dette kan være litterært kvarter hver torsdag kl. 12.00, bok og film, foredrag, deletanken osv. Sjekk ut hva som skjer på: https://www.vestre-toten.kommune.no/fyrverkerietbibliotek/

Fyrverkeriet kulturskole

Fyrverkeriet kulturskole har også tilbud til voksne, i tillegg til undervisning for barnhagebarn og skolebarn. Sjekk ut deres muligheter:  https://www.vestre-toten.kommune.no/fyrverkerietkulturskole/vare-tilbud/

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr ulike tilbud til ulike grupper, se deres tilbud her:
https://www.vestre-toten.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenesten/fysio-og-ergoterapitjenesten-i-vestre-toten-kommune/

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) jobber for en tryggere oppvekst, mange tiltak og tilbud til barn og unge er samlet her: https://www.vestre-toten.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenesten/sammen-om-en-trygg-oppvekst--bedre-tverrfaglig-innsats-bti/bedre-tverrfaglig-innsats-bti-tiltaksoversikt/

Slipp kulturen inn

Ved våre omsorgsboliger og sykehjem er det drøyt 1000 aktiviteter og konserter igjennom året. I korona er det begrensninger ved boligene, men det er ønskelig å åpne dette tilbudet mer opp for hjemmeboende i nærheten av boligene. Se hva som skjer her: https://www.vestre-toten.kommune.no/helse-og-omsorg/omsorg/slipp-kulturen-inn/


Publisert: 11.01.2022 21:42
Sist endret: 25.01.2022 14:20