Søknadsmidler og lokaler

Innhold

Søknad midler/ leie lokaler

Det finnes ulike muligheter for økonomiske tiltak, noen gis ved innsending av søknader, andre i et samspill med tilrettelegging ved Vestre Toten kommune.

Kommunale tilskudd:

https://www.vestre-toten.kommune.no/snarvei/digitale-soknadsskjema/

 1. Kommunalt tilskudd til aktivitet. Søknadsfrist 1. april. Eget søknadsskjema.
 2. Kommunalt tilskudd idrettsanlegg. Søknadsfrist 1. april. Eget søknadsskjema.
 3. Kommunalt tilskudd løypekjøring. Søknadsfrist 1. april. Eget søknadsskjema.
 4. Kommunalt tilskudd generelle kulturmidler. Søknadsfrist 1. april. Eget søknadsskjema.
 5. Tilskudd til lekeplass. Eget søknadsskjema.
 6. Tilskudd til friluftsorganisasjoner, for å skape/legge til rette for uorganisert friluftsliv. Eget søknadskjema.
 7. Tilskudd frivillige organisasjoner- Kulturvern. Eget søknadsskjema.
 8. Arrangementsstøtte. Eget søknadsskjema
 9. Underskuddsgaranti arrangement. Eget søknadskjema

Nasjonale tilskudd:

 1. Spillemidler til nærmiljøanlegg og ordinære anlegg, herunder rehabilitering. Søknadsfrist 1. november. Saksbehandling i kommunen. Kommunen gir veiledning og fylkeskommunen fatter vedtak. 
 2. BUFDIR, midler til tiltak for barn og unge. Søknadsfrist utlyses på kommunes nettsider. Søknaden koordineres via kulturavdelingen. www.bufdir.no

Fond/Legater:

 1. Lions aktivitetsfond for økt fysisk aktivitet blant barn og unge i Vestre Toten. Midlene rettes i første omgang mot enkeltpersoner/grupper som av økonomiske årsaker ikke kan delta i ordinær idrettslig aktivitet. Søknad: Lions aktivitetsfond v/Vestre Toten kommune avd. Idrett og fritid. PB 84, 2831 Raufoss.
 2. Ragna Bliksethløkken/Sofie Dragers Fond, Ifølge statuttene kan styret gi støtte til barn og ungdom i Vestre Toten kommune. Aldersgrensen er 18 år (Kan fylle 18 år det året det søkes i.) Tiltakene kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement, spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktiske tiltak for barn og ungdom med tilpasningsvansker. Eget søknadskjema
 3. Alfred Nøklebys fond, i henhold til §6 i statuttene, kan midler bevilges til tiltak for psykisk utviklingshemmede i Vestre Toten kommune. Eksempler på dette er hyggesamvær, utflukter, ferieturer, aktiviteter og fritidstiltak. Søknadsmulighet utlyses årlig. Eget søknadsskjema.
 4. Se øvrige legater: www.legathandboken.no

Det finnes flere nasjonale søknadsmuligheter for frivillige organisasjoner:

 1. Frifond
 2. Konfliktrådet- Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 3. Innlandet Fylkeskommune
 4. Helsedirektoratet
 5. Totens Sparebank
 6. Kavlifondet
 7. Gjensidigstiftelsen
 8. Sparebankstiftelsen
 9. BUFDIR

Økonomiske tilskudd ved lavinntenkt? (Til utfylling)

Lokaler:

I vår kommune finnes det mange lokaler for leie. De fleste leielokaler er drevet av frivillige. Ved å gå inn på kommunens lag- og foreningsregister kan du søke opp flere av disse under fanen; Grendehus.

Kommunen innehar to kommunale haller, Reinsvoll idrettshall og Raufoss idrettshall. For å kunne få tildelt treningstider i disse hallene benyttes eget søknadsskjema med frist 1. mai til avd. Idrett og fritid. I tillegg er det mulig å leie Raufoss storhall, denne er organisert av Raufoss Fotball.

Fyrverkeriet kulturhus er mulig å benytte til arrangement og møter. For å leie dette kontaktes Vestre Toten kommunes kulturavdeling.

Ved leie av skole/gymsal, kontaktes rektor ved dengjeldene skole.

Ved leie av andre kommunale lokaler, anlegg, parker og steder, benyttes eget søknadsskjema på kommunens hjemmeside.

Ved Vestre Toten Frivilligsentral er det mulighet til å leie lokaler til ulike formål. Sentralen har et møterom med plass til 10 stk. og et stort rom med plass til inntil 50 stk. Lokalet har eget kjøkken tilgjengelig.


Publisert: 11.01.2022 21:43
Sist endret: 11.01.2022 21:43