Vestre Toten - en syngende kommune

Vestre Toten er valgt ut til å delta i den nasjonale sangsatsingen “Syngende kommuner”, som skal styrke lokal sangkultur i en treårsperiode.

Innhold

En syngende kommune

Vestre Toten er valgt ut til å delta i den nasjonale sangsatsingen “Syngende kommuner”. 

I sterk konkurranse med 21 kommuner over hele landet vant Vestre Toten søknadsrundene, i selskap med Bergen, Nye Molde, Odda/ Hardanger/ Jondal og Kongsberg. Fra starten av 2018 skal kommunene utvikle og opprette sangaktiviteter, og styrke lokal sangkultur i en treårsperiode. Kommunene vil blant annet få fagdager for ansatte i barnehager, skoler og eldreinstitusjoner. I tillegg mottar de økonomisk støtte, tilgang til nasjonale nettverk, og kompetansehevende samlinger i regi av Krafttak for sang.

I søknaden om å bli en syngende kommune har Vestre Toten trukket frem at de blant annet ønsker å bruke prosjektet til å styrke den generelle sangkompetansen i kommunen.

Vestre Toten - en syngende kommune. FOTO: Krafttak for sang

- Vestre Toten kommune leverte en svært sterk og målrettet søknad, uttaler Jarle Flemvåg, som er prosjektleder for satsingen. - Vi ser frem til å jobbe sammen med en kommune som allerede har en rekke gode sangaktiviteter for innbyggerne, og som ønsker å styrke sangens plass i lokalsamfunnet ytterligere. Vi opplever satsingen som ambisiøs og fremtidsrettet, og det skal bli spennende å følge Vestre Toten i den kommende tre års perioden, legger han til.

Det er kultursjef Elisabeth Lund som har sendt søknaden på vegne av kommunen. Det vil fremover bli opprettet et eget sangutvalg bestående av lokale ressurspersoner, og en egen prosjektleder skal ansettes for å sikre en god gjennomføring.

Fakta om prosjektet

Syngende kommuner er et tiltak under den nasjonale satsingen Krafttak for sang. KFS er støttet av Kulturdepartementet, og har tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å styrke sangtradisjoner- og sangglede landet rundt. Sammen med sine mange partnere utvikler KFS sine mange kurs, konferanser, ressursbanker og programmer som Syngende barnehage, skole og eldreinstitusjoner.

Målet er å fremme sangens mange bruksområder, og gjøre det lettere for alle å synge mer i hverdagen.

Kontaktpersoner

Elisabeth Lund, kultursjef

Jarle Flemvåg, prosjektleder Krafttak for sang

Vestre Toten - en syngende kommune. FOTO: Krafttak for sang


Publisert: 28.11.2017 10:03
Sist endret: 28.11.2017 10:03