Vil du bli frivillig?

Innhold

Vil du bli frivillig?

Bli med som frivillig i Vestre Toten kommune. Ta kontakt med :

Frivilligkoordinator Vestre Toten kommune

Frivilligsentralen, Vestre Toten kommune

  • Vestre Toten Frivilligsentral har egen nettsted - lenken dit finner man her. (eksternt nettsted )
  • Adresse: Storgaten 27, 2830 Raufoss
  • Telefon: 61 19 22 66 / 41 64 64 75
  • Epostadresse: post@vestretoten.frivilligsentral.no 

Aktivitetsvennkurs i mai og juni 2017

Frivilligsentralen i Vestre Toten ønsker velkommen til aktivitetsvennkurs. Kurset er lagt opp med filmer, foredrag, og å drøfte ulike problemstillinger. Kurset er gratis.

Vil du bli flyktningvenn?

I Vestre Toten kommune har vi unge og voksne flyktninger fra mange ulike land som går på introduksjonsprogram for å lære norsk. Flere av dem ønsker og trenger å bli kjent med nordmenn og komme i gang med aktiviteter på fritiden. 

Frivilligsentralens satsningsområder


Publisert: 06.06.2016 13:01
Sist endret: 06.06.2016 13:01