Frivilligsentralen: Omsorg

Innhold

Omsorg for mennesker med demens.

Erindringssenteret. 
Vi ønsker å opprette en gruppe med frivillige på Erindringssenteret på Gimle. Erindringssenteret er et dagtilbud for hjemmeboende mennesker med demens som har til målsetting å gi et trygt og trivelig tilbud på pasientenes premisser og i overensstemmelse med tidligere livsstil.  Vi trenger sjåfører for å hente og bringe brukerne til senteret og vi trenger hjelpere inne på senteret. Hjelperne er med på å gi hygge, vennskap og sosial støtte, samt hjelpe til med enkle aktiviteter som lesing, litt baking og håndarbeid. Gjerne sang og musikk og litt fysisk trening. 

Gimlevegen Omsorgsboliger.
Det er opprettet en gruppe frivillige pasientvenner ved Gimlevegen Omsorgsboliger. Dette er en bolig for mennesker med demens. De frivillige er der 1-2 time i uka; på mandager og torsdager. De bidrar med hygge, vennskap og sosial støtte samt forskjellige aktiviteter som: Samtale, sang og musikk, lese aviser, gå tur, steke vafler og trimme litt. Vi trenger flere frivillige.


Publisert: 03.08.2016 13:13
Sist endret: 03.08.2016 13:13