Integrering

Innhold

Integrering:

  • Ønsker du å hjelpe en innvandrer til å trives i Vestre-Toten kommune, slik at han/hun kan bli en ressursperson. Bli en venn/guide/mentor med en enkeltperson eller en familie. Ta vedkommende med på aktiviteter, vis han/hun nærmiljøet ditt eller inviter på middag.
  • Lån en innbygger: Fyrverkeriet biblioteket i kulturhuset på Raufoss har et opplegg der du kan låne deg ut en time til en prat med en innvandrer. Dette er viktig språkhjelp og det er god integrering. Her kan du kontakte biblioteket direkte: 611 53 410, bibliotek@vestre-toten.folkebibl.no


Leksevenn:

Er en person som liker å lese, og som kan gi barn og ungdom motivasjon i leksearbeidet. Målgruppen er i første rekke elever som har sin opprinnelse i et annet land enn Norge

  • Leksevennen leser lekser sammen med eleven
  • Forklarer ord og begreper
  • Snakker om innholdet i teksten og relaterer til en norsk sammenheng
  • Sørger for at eleven får nødvendig repetisjon av fagstoff
  • Er interessert i elevens bakgrunn som en ressurs for læring

Vi trenger leksevenner både ved Raufoss Ungdomsskole og ved Raufoss Skole.


Publisert: 03.08.2016 13:14
Sist endret: 03.08.2016 13:14